Arbejdsområde

 

Psykomotoriske Terapeuter & Afspændingspædagoger er beskæftiget inden for:

 • på behandlingsinstitutioner
 • på revalideringscentre
 • i psykiatrien
 • på plejehjem
 • på flygtningecentre
 • i indvandrerundervisningen
 • i voksenundervisningen generelt
 • på rygskoler
 • på rygcentre
 • på uddannelsesinstitutioner
 • på daghøjskoler, højskoler, VUC og AMU-centre
 • i bedriftssundhedstjenesten (BST)
 • i distriktspsykiatrien
 • i socialpsykiatrien
 • i daginstitutioner
 • i folkeskoler
 • i folkeoplysningen
 • i privat praksis
 • som konsulenter i virksomheder

 

Afspændingspædagogiske opgaver i den indviduelle behandling:

 • Manuel tonusregulerende behandling
 • Psykomotorisk træning
 • Kropsbevidsthedtræning
 • Afspændingstræning

 

Eksempler på specifikke arbejdsopgaver:

 • Undervisning af andre faggrupper

 

Arbejde med særlige klienter/grupper f.eks.:

 • somatiske- og psykiatriske patienter
 • klienter med psykosomatiske lidelser
 • fysisk-psykisk handicappede
 • børn
 • klienter med seksuelle dysfunktioner
 • ældre med specielle problemer

 

Emneorienteret undervisning af grupper f.eks.:

 • Stresshåndtering
 • Selvtillidstræning
 • Kropssprog
 • Arbejdspladsvurdering
 • Arbejdsmiljø- og ergonomiopgaver
 • Formidlings- og informationsopgaver
 • Projektarbejde

 

Privatpraktiserende afspændingspædagoger

udfører konsulentopgaver indenfor områderne ergonomi, personalepleje og personaletræning.

Danske Afspændingspædagoger, DAP, er tilsluttet Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF).

DAP er tilsluttet sundhedskartellet via Danske Fysioterapeuter. Danske Afspændingspædagoger er omfattet af overenskomst med offentlige arbejdsgivere.

Kilde: "Danske Afspændingspædagoger løser gerne opgaver i amter og kommuner"
yderligere information www.dap.dk

 

Jeg er medlem af Danske Afspændingspædagoger (DAP).
Jeg arbejder efter DAP's etiske regler og har således tavshedspligt.