Bøger

NYHED

 

Jerakels Evangelium

Jerakels Evangelium – et oldkristent skrift formidlet af den danske bibelforsker og arkæolog, cand. theol. H.J. Ejstrup – er et enestående fund, som hermed præsenteres for offentligheden. Dokumentet udfordrer i bund og grund det traditionelle kristne billede af Jesus.

Den essæiske klosterforstander Jerakel, der levede samtidig med Jesus, fortæller her om sit første møde med den unge Jesus. Jerakel beskriver derefter en lang række episoder fra Jesu liv og gerning – nogle allerede kendt fra Ny Testamentes evangelier, andre helt nye og ukendte. Vi møder en Jesus, der sprænger vores hidtidige opfattelse af ham,og vi tvinges til at tage stilling til disse fængslende og troværdige beretninger. Undervejs oplever vi at møde Jesus igen for første gang.

 

   ”Der er tale om intet mindre end en verdenssensation – og så på dansk! Her er det ’femte’ evangelium, som forkynder de fire andre med ægte lidenskab.”

 

Paperback, 184 sider Pris kr. 229,– (+ forsendelse) ISBN 978-87-992455-2-9

Kan købes/bestilles fra dette forlag

Gnosis forlaget

 

diamant.jpg

 

Fra samme forlag kan disse næste 3 bøger m .fl. findes: 

 

Ny bog fra

Ben Alex

Har ikke selv læst den, men har fra andre fået fortalt at det er en rigtig god bog, for de som kan lide Eckhart Tolles filosofi og vej.

SPIRITUALITET

– Fire veje til oplyst bevidsthed tager tråden op fra Mødet med Eckhart og leder læseren ud på en fascinerende tur i et multireligiøst landskab fra Østens  visdom til Vestens esoteriske kristendomstraditioner. Bogen er den første store  spiritualitetsbog på dansk – en guldgrube af viden, erfaring og indsigt.

 

   “Ben Alex har skrevet en øje- og hjerteåbner for søgende mennesker. Bogen gør det enkelt at genkende sig selv og samtidig få øje på en retning i processen. Læseren forsynes med et detaljeret kort over den spirituelle vej – men han må selv gå vejen.” — Søren Boel

 

   “Denne bog tilbyder en kristen vej til universel sandhed og enhed. Den viser bl.a. en vigtig side af kristendommen – en side som har været skjult, og som ikke er almindelig kendt. Budskabet er til at gå til og til selv at gå ind i - og så citerer Ben Alex ikke bare fra gamle kilder. Han har selv gået vejen, hvilket gør det hele mere troværdigt og levende. Hvis kristendommen skal overleve, må der ske noget.

Svaret ligger i denne bog.” — Inger Brøndsgaard

 

Paperback, 280 sider Pris kr. 249,– (+ forsendelse) ISBN 978-87-992455-1-2

 

footer-leaf.jpg  

Mødet med Eckhart

fortsætter, hvor; Vejen ud, slap op.

Det er en beretning om hans videre åndelige rejse mod det mål, som endnu kun var et sløret fatamorgana i Vejen ud. På en lille ø i Adriaterhavet møder han en ikke helt almindelig munk, som tager ham ud på en åndelig overlevelsestur, hvor han ikke blot møder sig selv, men også opdager den gamle oldkristne vej, som mystikere til alle tider har peget på: den trefoldige vej, der fører til enhed med Gud. Det er en beretning om en moderne kristen mystikers ”oplysning” gennem en række indvielser, hvor illusioner afsløres, og en større Gud

dukker op på den anden side.
 

   Bogen er en historie om, at den, som vil følge Jesus til den bitre ende – han eller

hun må i sit eget indre gå igennem de samme faser, som Jesus gik igennem i det ydre,

mens han gik her på jorden. Den, der vover en så radikal omvendelse, vil opleve sand

forvandling og opstandelse i sit eget liv.

 

Indbundet, 224 sider Pris kr. 200,– (+ forsendelse)  ISBN 978-87-992455-0-5

 

 footer-leaf.jpg

 

  “Vejen ud";

er en profetisk vision for en kristen spiritualitet, der på den evangeliske kristendoms grundlag kritiserer et ofte forekommende snæversyn, en tilværelses-reduktion, i megen evangelisk kristendom. Det gør bogen provokerende og udfordrende, og personligt er jeg da heller ikke enig i alt, hvad Benny Alex skriver, men det er en vedkommende og nødvendig udfordring.
 

   Benny Alex formår i Vejen ud at skrive meget personligt uden at det bliver privat og får sat nogle nye og vigtige ord på den fascinerende åndelige rejse, som omvendelsen til Kristus er indledningen til. En af bogens største kvaliteter er, at den er noget så sjældent forekommende som ægte lidenskabelig - Benny Alex’ beskæftigelse med Kierkegaard har sat sine spor!

 

   I en tid, hvor mange mennesker stiller spørgsmål til kristendom og spiritualitet, er Vejen ud en særdeles vedkommende bog - vedkommende, ikke kun for de svar den giver, men nok så meget for de spørgsmål, den stiller.

 

   Jeg tror, at mange mennesker – både i de kristne menigheder og i verden udenfor – lider under en form for åndelig klaustrofobi. De kunne sikkert ønske sig en tur ud i ørkenen sammen med Benny Alex - ud hvor der er ensomt og øde, men hvor der også er større horisonter. Chancen får de ved at læse denne bog.”

Bent Bjerring-Nielsen, Cand. mag. og præst

 

Paperback, 200 sider  Pris kr. 158,– (+ forsendelse)  ISBN 87-7247-152-2

 
 
 
 
 
 

footer-leaf.jpg

A New Book by Master Djwhal Khul
Channeled through Kathlyn Kingdon

En absolut anbefalelsesværdig bog, dersom du synes at du ikke kan finde vej gennem: Hvornår er du på rette spor af din sande identitet og hvornår snyder dit sind dig og - endnu engang fører dig i ring.

Hvordan opnår du at få vendt dit sind til en samarbejdspartner og ikke din egen værste fjende.

 

 

Matter of Mind Cover

The Matter of Mind - En grundig behandling af, hvordan vores sind både er vores køretøj af befrielsen, og den der blokerer vores befrielse. I denne meget klare og præcise behandling af et stort emne, beskriver Master Djwal Khul nøje forholdet mellem karma og sindet, samt de forskellige faser sindet forhandler i udslåning karmic mønstre.

Af særlig interesse er Mesteren's afsløring af, hvad der sker efter man dør. Skrevet i det klassiske tibetanske stil. Dette arbejde/bogen er kortfattet, inspirerende og meget informativt.

 

Lidt omkring forfatteren:

Oversæt dokument via Google

mvh admin.

 

Kathlyn Kingdon is a true renaissance woman: gifted conductor, composer, lecturer, psychotherapist, and author. Perhaps no talent is more extraordinary than her incredible connection with Master Djwhal Khul. The two have been inseparable for 25 years teaching extensively in the U.S., Europe, Russia, and India. Together, they have touched the lives of countless spiritual seekers and have inspired students to rise above learned patterns of helplessness and complacency, transforming their very lives in the process.

Known affectionately as "the Tibetan" Ascended Master Djwhal Khul is one of the planetary Wisdom Masters, well known to spiritual aspirants the world over. A Master Teacher in every respect, He imparts timeless truths from many spiritual traditions in contemporary terms, and graces all His beloved students with His loving wisdom, sincere compassion, and profound generosity. The depth of His priceless teachings challenges the mind and touches the soul.

 

En lille oversigt over indhold og kapitler

 

Matter Of Mind Book Back

 

Bogen kan bestilles via dette websted:

Matter Of Mind

 

Vlogo

 

 

Er man til de Ægyptiske og græske gamle indsigter og visdomme - er der kommet denne anderledes og velskrevne bog. Om den rummer nyt under solen i forhold til de mange andre bøger af samme art, som dukker frem alle steder fra. Nu hvor folk har fået lov at huske eller åbne døren til denne gamle viden - skal jeg lade dig som læser afgøre - denne har dog et særdeles esoterisk tydeligt islæt, men som bliver fortalt på en let og ganske mere fordøjelig måde end så mange andre bøger - bogen har ligeledes en klar indsigt som præger bogen hele vejen igennem.

K Y B A L I O N

DEN HERMETISKE FILOSOFI

af TRE INDVIEDE

(Oversættelse: Ebba Larsen)

156 sider - kr. 249,-

Bogen kan købes her:
www.lemuelbooks.dk
kp@lemuelbooks.com

Nedenstående er info om bogen!

K Y B A L I O N

Et studie om

DEN HERMETISKE FILOSOFI

fra det gamle Egypten og Grækenland

Et af de ældste og bedst hemmeligholdte visdomssystemer, som vor kultur kender navnet på, stammer fra den store indviede, Hermes Trismegistos, der levede og underviste i Egypten for flere tidsaldre siden. Ligeledes skal han ifølge traditionen være grundlægger af den esoteriske visdom, som han videregav til studerende fra hele verden. Læren måtte kun videregives mundtligt til mennesker, der ville være i stand til at forstå den. Op gennem tiderne har der altid været nogle få, der kendte og bevarede den hermetiske visdom og videregav den til de få, der var egnede til at modtage den.

I vor tid har forståelse og indsigt udviklet sig til et niveau, hvor tiden er inde til at åbenbare noget af den hemmelige lære. Det har givet tre unavngivne mennesker, der kalder sig “tre indviede”, impuls til at skrive og udgive denne bog med titlen KYBALION. De tre forfattere fortæller om sig selv, at de er studerende af den kybeliske lærdom, og at de, skønt de har opnået titlen “indviet”, dog stadig er ydmyge disciple ved mesteren Hermes’ fødder. Deres formål med bogen er at give en elementær indføring i den hermetiske visdom, og det gør de først og fremmest ved at præsentere de såkaldte syv hermetiske principper, der er grundpiller i den hermetiske filosofi.

De syv principper er: Princippet om mentalisme, om korrespondens, om vibration, om polaritet, om rytme, om årsag og virkning, og om de to køn. Disse syv principper bliver beskrevet og forklaret detaljeret i denne bog.

 

egyptisk neg

 

Er du interesseret i mere info ang. de egyptiske Guder eller blot en kort men yderst overskuelig gennemgang af den egyptiske mytologi er der underesoteriske artikler, en læseværdig artikel desang.

 

 

 

"Lotusblomsten" -

En bog med en let og uprætentiøs skrivestil, der gør det til en både god, let i energien og uden tungsindige dybe forklaringer på livets visdom, bog. Og det at møde livet med kærlighed.til en både tilgængelig og enkel indsigt. Men alligevel en øjeåbnende bog.."Lotusblomsten - en selvbiografisk beretning om Jesu ungdom". ANDEN BOG i trilogien om Jesu barndom, ungdom og Hans sidste, fantastiske år.

Beskrivelse:

"Lotusblomsten - en selvbiografisk beretning om Jesu ungdom"

"Solen stod højt på himlen, da vi bevægede os væk fra Nazareth - den by, der havde været Min barndoms legeplads og centrum for hele Min families liv i mange år."

Sådan indledes denne storslåede fortsættelse af Jesus beretning om Sit liv efter, at vi tog afsked med Ham i "OLIVENTRÆET".

Sammen med Job og Mirza er Han er på vej mod Indien på Sin første, store rejse, og Jesus fortæller igen med en varme og inderlighed, der berører læseren dybt. Med følsomhed, personligt nærvær og dybt rørende fortæller Han om Sine oplevelser og Sin modning til mand med alt, hvad det indebærer af forandring, både mentalt og fysisk.

Efter nogle år i Persien rejser Job og Mirza tilbage, og Jesus fortsætter alene mod Indien, og undervejs gør Han ophold i et kloster i Nordindien, hvor Han er ventet, og bliver dets åndelige leder. Her møder Han Buddhas lære, fortsætter Sin åndelige udvikling og lægger her grunden til Sin senere erkendelse af essensen af Sin tidligere inkarnation sammen med Buddha. Efter at have afgivet bodhisattvaløftet og med Sit frem-tidige navn, drager Jesus, sammen med Maya og Jai en nonne og en munk fra klostret, videre mod Indien.

De sætter straks kursen mod Buddhas fødested, og fra nu af transformeres Jesus for alvor ud af ungdommen. I stærke visioner om Sin tidligere inkarnation som Jahan, hvor Han gik sammen med Buddha, oplever Jesus, hvorledes denne og Hans nuværende inkarnation flettes sammen. I mange visioner oplever vi Buddhas og Jahans fælles liv helt indtil Buddhas sidste åndedræt. Vi erfarer Buddhas egen, fantastiske inkarnation, Hans lære samt Jesus' erfaring af forskellen mellem dem. Inden Han atter vender hjem mod Nazareth, bistår Han Maya med at danne den første Sangha for kvinder. Jesus er nu meget bevidst om Sit mål og Sine evner, og på hjemrejsen oplever vi de første af Hans store, fysiske mirakler.

Undervejs oplever vi på tæt hold også Hans visioner, bl.a om Maria Magdalenes skæbne, deres tidligere, fælles inkarnation i Atlantis samt at deres livsbane atter krydses i denne inkarnation. Vi får mange visdomsord med på vejen, og mange begreber forklares forståeligt, enkelt og ligetil: bl.a. om NU'et, Den frie vilje og Lidelse, Sandhedens natur, Smertens funktion og mening, Troens væsen o.m.a. "LOTUSBLOMSTEN" er en fantastisk fortsættelse af "OLIVENTRÆET", hvor vi får endnu mere at vide om alt det, vi ikke tidligere har fået fortalt om Jesus. Glæd dig. Forfatter: Winnie Maj Nydahl.

 

 

Kali yuga odysséen: en åndelig rejse

Ross Jackson er een af de mennesker der har et ben i begge verdener - den store pengeindustri og finansverdenen og samtidig lever et liv i dyb erkendelse af de spirituelle love - samt efterlever dem. Med en ganske stor effekt..

 

 

 

Ross Jackson, dansk/canadisk økonom, forfatter og filantrop,  tager læseren på en svimlende og underholdende rejse til andre bevidsthedstilstande og til nogen af denne verdens mest spændende og højt åndeligt udviklede personer — Swami Muktananda, Babaji, Sai Baba, Jes Bertelsen, Eckhart Tolle,  Stanislov Grof og andre. Med afsæt i en pludselig og uventet åndelig "opvogning" i en indisk ashram, søger den rationelle forretningsmand på en forklaring på sin oplevelse og livets mening i et ”odysse”, der fører ham verden rundt.  Ross fortæller også hvordan hans spirituelle oplevelse inspirerede skabelsen af Gaia Trust fonden, der økonomisk har støttet den globale økosamfundsbevægelse og mange danske økologiske virksomheder, med midler tjent igennem hans banebrydende valutamodeller.

Bogen afleverer læseren på dørtærsklen til det måske mest spændende årti i nyere historie, idet den fortæller om en række kilder, der foridsiger at i perioden 2004-2012 åbnes et "kosmisk vindue" af hidtil uset kvalitet, der giver menneskeheden muligheden at træde ind i en gylden tidsalder.

"På et tidspunkt i historien hvor dyb psykospirituel forvandling synes at være menneskehedens eneste håb om overlevelse, er Ross Jacksons Kali Yuga Odysséen en sand guldgrube af nyttig information for alle spirituelt søgende. Den beskriver med ekstraordinær klarhed og indsigtsfuldhed vejene og vildvejene, som de opleves af et intelligent medlem af den industrielle civilisation under en stormfuld indre rejse."

-- Stanislav Grof M.D.
forfatter tilDen Kosmiske Leg ogFremtidens Psykologi.

Forord af Dr. Rashmi Mayur

Forlaget Hovedgaden

 

 

Lidt mere info ang. forfatteren:

Ross Jackson, phd i økonomi, har arbejdet professionelt med valutaforhold i ca. 20 år. Han stiftede i London i 1987 et af verdens første specialistfirmaer i valutaforhold, Gaiacorp, der har forsket i valutamarkedet i flere år med et 8-mands forskerhold. Gaiacorp har dog aldrig drevet erhverv i Danmark.

Han er formand for den almennyttige danske forening Gaia Trust, moderselskab til Gaiacorp, der har støttet forskellige "grønne" projekter med ca. 100 millioner kr. over de sidste ti år med overskuddet fra Gaiacorp.

Jackson har for nyligt udgivet bogen "I fuld gang" om hans forvandling fra traditionel forretningsmand til forkæmper for den globale økosamfundsbevægelse som et modspil til den kommercielle globalisering.

 

 

egypt symbol