Boganmeldelser, bøger & film

En Spændende E-book er lagt klar til download ude i bjælken :

Raja Yoga.

Ønsker du at læse om bogen samt forfatteren, kan dette ske via den første info ude i bjælken under bøger.

 

Film

På nuværende findes 2 film som kan ses her

Thomas-evangeliet: " De Hemmelige Ord"

Zeitgeist

info om ovenstående fåes ved at gå til bjælken ude til venstre og klik på film .

Faravahar-Gold.svg

 

Som noget nyt;

er er der nu lagt en side med: Bøger over Old Science.

Findes i bjælken under bøger

Her findes beskrivelser samt mulighed for at købe udenlandske bøger.

 

Sidst men ikke mindst

- er der den almindelige del med boganmeldelser .

Findes også under bjælken med bøger.

Her et par nye bog-inspirationer til en interessant læsning og fortolkning af det stof, der før for mange har virket som svært eller for tungt og utilgængeligt. Og måske er her også nyt at hente for nogle af de gammelkendte i stoffet, da en del af materialet i bøgerne ikke er sagt eller skrevet på den måde før.

 

Ovenstående ligger i helt den nye tids ånd:

At gammelt vil dukke frem og for mange måske blive frembragt på så nye måder, at det i sig selv skaber ny viden, indsigt og vækst. Dette især set i lyset af den tid, vi er i nu og de indstrømninger eller impulser, som vi lever med nu - Vi er trods alt trådt ind i en periode, hvor det at forstå lyset i sig selv giver ny viden konstant og hvor alt som før var skjult nu dukker frem - man kan roligt sige at en ny bevidstheds portal er til stede og de som kan fange den vibration vil se:

 

At lyset i sig selv er ren information og skaberkraft

-og nogle af disse koder er forskerne nu ved at kunne sandsynliggøre - så det som mestrene har vidst og forsøgt at fortælle - her skal forståes den gamle viden fra Vedaerne, Dødehavsruller, Thots tavler, Enoks og Moses hemmelige skrifter, Tao"s viden, Biblen etc. Den viden er forskerne nu ved at kunne bevise beyond doubt. Denne viden vil uden tvivl skabe måder at forstå universet og det at være menneske på, som igen vil ændre den måde vi opfatter og lever samt modtager undervisning på. Ja jeg tør at gå så langt som at sige; den vil ændre vores tro og religonsbillede..

Hele vores nuværende værdigrundlag kommer til at blive forstået og levet på en måde.

 

 

Så at træde ind i den nye tidsalders dimension er at turde at svinge i en ny frekvens og lade de nye impulser og forståelser blive levende- og virkelig gjort. Disse indsiger vil i sidste instans bringe os sammen som menneskehed og ikke længere som delte minioriteter, der slås eller beskytter dit og mit. For den måde at se tingene på eksisterer ikke, når vi forstår det som mestrene har talt om på et dybere niveau end det vi før har haft evne og indsigt til at erkende.

MVH

Author.

De nye boganmeldelser kan ses på siden Bøger.