De 12 adfærdsprogrammer

For at kunne se denne animation skal du installere Adobe Flash Player Hent Adobe Flash Player

Copyright © 2019. Cirklens opbygning og metodebrug er forfattet og udviklet i et samarbejde mellem Holisticure og Heilpraktiker A. Larsen, medens materialerne og den bagvedliggende forståelse stammer fra Holistica-Medica A/S.

Indsigt og metodebrug

Ovenstående Cirkels indsigt og opbygning er udfærdiget udfra en forståelse af;

De basale livs kvaliteter, behov og følelser.

Man kan også sige;

Den bevidsthed som de adfærdssmæssige programmer samt de lovmæssige universelle udviklingsprincipper, der ligger bag det at være menneske, hviler på - det er her forsøgt beskrevet/visualiseret via denne cirkels metode og opbygning.

Udfra tanken; hvorledes kan vi genoprette det, vi i vores indre har skabt eller fået en ubalance i. En ubalance som medfører en nedsat eller hæmmet livskraft. Og som dybest set har fjernet os fra vores inderste kerneværdier. Og derved vores evne til at føle, vi virkelig er det og der, hvor vi gerne vil være.

At sætte sig og bruge lidt tid på at arbejde med denne cirkel og de ord/ begreber, der er knyttet til hver enkelt cirkel - er en metode, der kan lære os selv - langt bedre at kende.

At få bevidstgjort sine værdier og sine blinde spots, og hvad det så er, der hindrer os I at nå vores mål - det mål der sætter os fri til at være den vi dybest set længes efter at være eller udtrykke.

Og dermed tiltrække os det, som ligger os på sinde.

Som mennesker har vi alle nogle basale følelser og behov

Som vi skal hvile i eller have et godt flow i, for at kunne gå den vej der er vores. Tillige med at det er det som skal til for at bevare vitalitet og sundhed og generere livsglæde og overskud op gennem livet.

Leve vores liv i overensstemmelse med det vi er. Uanset -

Og hvad er det så, som hæmmer os?

De 12 adfærdsprogrammer og psykologiske profiler

Hvilke af disse er du præget af?

Hvor er dit arbejdsfelt og hvad er du præget af. For at finde ud af, hvilket område du har en såkaldt adfærdsproblematik ud fra; De kodekser dit familie træ har båret med ind i dit liv. Der kan du bruge følgende;

Metodens - første trin:

For at have helhed eller balance, skal de tolv grundkvaliteter (de ord, der er skrevet i forbindelse med hver cirkel), være i et flow. Dvs. du som menneske skal have et godt forhold til de ord i forhold til at manifestere eller forholde dig til disse kvaliteter.

Hver enkelt kvalitet/energi har en modpol. Den er beskrevet i den cirkel, som står overfor. Har du enten for meget eller for lidt af den ene kvalitet - så se hvad modpolen repræsenterer. Og undersøg så, hvorledes de kvaliteter, der står beskrevet der, fylder eller betyder noget for den måde, du vælger at leve.

Har du for meget eller for lidt af det.

Det, der er væsentlig er, at den ene pol har brug for sin modpols kvaliteter, for at kunne udvikles og være en groundet skabende energi eller brugbar kraft i dit liv.

At sætte dig ned en stund og studer indholdet i cirklen og hvad ordene giver af mening og følelse for dig og hvordan du synes, du bruger disse begreber eller har dem i dit liv. Det er en metode, der uden tvivl kan sætte dine handlinger eller manglen på samme i en dybere forståelse af, hvad der skal til og hvor der er behov for at flytte sit arbejdsfokus. Det kan bestemt også være en ny måde at se sig selv og finde de blinde pletter eller blot opdage, hvad der er hæmskoen - og hvad der kan være løftestangen til at hjælpe sig selv.

Så ved at følge nedenstående kan det være en indikator eller hjælp til, hvor du står i dit liv lige nu og måske er kørt fast. Og hvad for nogle egenskaber, der skal til for at du kommer videre.

Og synes du de egenskaber er områder, du har det svært med at finde eller udtrykke eller måske kan du ikke slippe behovet for at overgøre nogle af disse begreber- så er det at læse om de forskellige adfærdsprogrammer en forløsende indsigt til, hvad der kan have været en medvirkende årsag til, at det så ikke er så nemt eller ligetil.

Sæt gerne 20 min - 30 min af til nedenstående lille øvelse.

Tag hver cirkels grundkvalitet - det er de ord,der står inde i den store cirkel udfor hver af de tolv mindre cirkler samt den adfærd disse rummer og bidrager med (ordene skrevet inde i den lille cirkel).

Mærk om der er et flow /accept af disse ord og ordenes betydning. Eller om det er ord, der skaber uro eller mangel på en relation. Det kan også være, at det er kvaliteter der fylder overmåde meget i dit liv for at du har det godt. Ved at opleve og smage på betydningen af ordet/ordene og så mærke, hvordan dit indre reagerer eller rummer denne energi- så giv dig tid til med virkelig nærvær at undersøge dine reaktioner på ordene.

Gå hele cirklen rundt på denne måde.

Der hvor du ikke har et flow eller føler dig godt tilpas med denne grundkvalitet - der har du et arbejdsområde.

Da de områder, hvor der ikke er et flow, der ligger der en dybere forståelse for hvorfor psyken reagerer. Denne indsigt uddybes og forklares i hver af de 12 psykologiske profiler.

Her er det en fordel at du ser hvilken cirkeldet er du har et ubehag eller uro omkring - eller hvor der ikke er en blance og fornemmelse af at dette er et område du ikke har nogen modstand på eller ønsker for meget af . Find så cirklens navn - er det indre Hara eller Ydre Pande - og nederst på denne side her - vil hver cirkel være kædet sammen med hvilken psykologisk profil der tilhører denne cirkel -

Metoden - trin 2:

Dette her er som nævnt den korte udgave, i hvorledes du vil kunne ændre eller skabe større balance i de ressourcer og grundlæggende livs kvaliteter.

Men alligevel er nedenstående øvelse særdeles effektiv og kan give forskellige ændrede adfærds oplevelser i løbet af ret kort tid - og derved også en reaktion fra dine omgivelser - Hvilket du vil kunne læse nærmere om under

Sindets egen helbredende evne

Så igen

Sæt dig i ro og med en viden om, at du kan arbejde uden forstyrrelse det næste kvarter til 20 minutter mindst.

Find eller se på den cirkel som du umiddelbart gerne vil have integreret kvaliteterne fra - eller hvor du måske oplever, du har for meget af de kvaliteter.

Tag så en kontakt til den overforliggende cirkels kvaliteter.Og igen - undersøg nu, om det er kvaliteter eller en energi, som du har for meget eller for lidt af. Tag så de ord ind som står i hhv den ene cirkel og den anden stille og roligt - et aspekt ad gangen. Og sid så og mærk, hvad disse ord gør ved dig - og uanset hvad der dukker op - så forestil dig, at det er som et uelsket barn, der behøver at blive elsket og rummet med hver en fiber af dit sind og dit væsen. Når du har rummet disse kvaliteter, elsket hvert et aspekt af disse - så sid og mærk om du kan fornemme, der opstår en balance og en interaktion mellem disse to poler.

Igen - se hvilken interaktion, der kommer ud af disse to polers møde. Evt lad dit indre vise hvilke nye muligheder og aspekter der dukker frem - måske nye måder at interagerer eller blot være taknemmelig for det, som du har af muligheder og evner. Ved at værdsætte det vi har og kan giver vi energi og beliver disse aspekter..

Dette kan være en måde at bringe dit indre i harmoni med nogle af de grundkvaliteter, der er så vigtige, for at vi kan foretage de rette handlinger og valg for os selv - men også i forhold til ikke at bruge omverdenen som syndebuk, for at vi ikke selv gør, handler eller åbner døren til det, som vi behøver.

Polerne skal kunne være i en ligeværdig harmoni og dialog. Da de er hinandens hjælp og styrke..

Da dette dog ikke altid er ligetil at ændre, grundet den psykologiske baggrund for ubalancen,

- kan det her være en fordel, at forstå de dybere liggende årsager til ubalancen ved at læse hvilken adfærds programmering og psykologisk profil du bærer med dig.

Siderne med disse profiler og triangulerings metoden kan du finde ude i bjælken t.v.

Eller

Nederst på siden her, hvor du kan se de forskellige cirklers tilknytning til de forskellige adfærdsprogrammer og psykologiske profiler.

Ligeledes findes de i en særdeles læsværdig udgave på forfatterens egen website ses her.

Hvorfor bruge triangulerings metoden

Er der så stadig områder, hvor du synes du har svært ved at skabe en ægte balance - så kan triangulerings effekten være et effektivt værktøj til at få fat i det område eller de aspekter, som ikke umiddelbart er til at ændre eller nemme at få integreret i dit liv.

Og er du stadig i tvivl om hvilken Adfærds program der passer på dig eller synes du du hører til flere - så behøves det ikke kun at være een - men kan godt være meget een og lidt af nogle andre - da der jo ofte er både en fader og en moder linie som hver især har deres adfærs programmeringer.

Men de cirkler, hvor du oplever - der ikke er et flow eller hvor du synes, du har for meget behov for nogle af de begrebers handleadfærd, som underforstået er knyttet til disse begreber - der har du en indikation for, at du afspejler en ubalance som så er beskrevet i den profil der tilhører denne cirklens adfærds program.

Her på sitet, vil der også være mulighed for at se, hvornår kurser bliver afholdt i at arbejde dybere med din egen adfærds programmering og være med til at få løst op for uhensigtsmæssige handle metoder.

Tidsbestilling

At forandre og helbrede sygdomme via at skabe balance i sine Adfærds programmeringer

- oftest har disse ubalancer også et sygeforløb hæftet på sig eller andre kropslige eller hormonelle, fysiologiske eller psykologiske ubalancer.

Dette hænger igen sammen med. forståelsen af; at det vi tænker, føler og/ eller handler ud fra - at det er proportionelt identisk med, hvorledes vores hormonelle og neurologiske system arbejder og fungerer.

Her vil bogen ; Livets Hormoner kunne give stort udbytte at læse.

Ønsker du en smagsprøve på bogen, hvor det er selve hormonerne og deres sammenhæng med diverse forskellige sygdomme, der bliver beskrevet - findes de her på denne website under

Kroppens hormoner

Selve bogen kan fåes via at kontakte undertegnede eller Holistica-Medica A/S egen website.

Og selv når vi kalder det arveligt - så kan det ændres.

Det er desværre ofte her, vi ofte bremser os selv. Eller køber at vi skal lide, fordi vi henviser til overførte eller påførte årsager, vi derved har liggende som und (ond)skyldning for ikke at kunne eller gøre... Men ophører vi ikke med, at lade andre være årsagen til, at vi ikke ændrer os - da er dette en konstant medvirkende årsag til tab af livskraft, sundhed og i sidste instans årsagen til et fysisk og psykisk manglende eller dårligt fungerende helbred. Ligesom en snebold, der ruller bliver mere og mere omfattende i i både vægt og omfang.

Ligesådan bliver fortiden tungere og mere omfattende jo længere vi tillader skævheder fra fortiden at styre vores handlinger og tanker i nuet.

Så velvidende at vi her kan være inde omkring genetiske og andre arvelige faktorer - som skal medindregnes.

Især;

Da disse vores forfædres måder at leve, tænke, og turde sig selv, overvejende er den årsag, der har påvirker den arvemasse, som vi har. Og som vi nu - ofte ubevidst - agerer ud fra eller har vores måder at anskue livet samt har selve vores stamina fra -

Dette er der efterhånden er en del forskning, der beviser. Og deraf en del forskere, der nu begynder at forstå selve DNA'et og arve massen på en helt ny måde.

Og derved er vores forældre og familiens måde at interagere, overført eller rettere videreført til vores eget ubevidste sind. Og den effekt, det måtte have enten positivt eller negativt, er så det vi må arbejde med - for at vi kan gøre os frie til at være dem, vi inderst inde er - Og at frigøre os fra de overførte, usunde handlemønstre. At tage den handske op som vores ansvar - er medvirkende til at frigøre ikke blot os selv fra arvelige defekter, men også de som er fra fortiden og af fremtiden.

Dine tanker og derved dine følelser og dine handlinger, skaber den arvemasse du viderefører - og alene på den baggrund, kan vi ikke længere finde sunde belæg for at kunne lægge ansvaret på en genetisk eller nedarvet ubalance ud i en opgivende offer rolle. Vi behøves i hvertfald ikke føle, der intet er at gøre ved arvelige mønstre eller defekter -og derved ikke forsøge at ændre på de bagvedliggende skævheder.. Har vi ønsket eller overskuddet til at slippe sådanne undskyldninger frie og så forsøge at finde, hvad der kan bringe en balance og hvad der har været holdt undertrykt - så er det måske en langt større gave end det at købe en skjorte eller et smykke til dine kære.

Og blot tænk; er dit barn genetisk eksponent for dine tankers ubalancer - ligesom der også er en ubrudt korrespondance mellem dine celler og dit stamtræs celler. Hvilken gave er det så ikke at bringe en balance, som sætter dit stamtræ fri. For selvom du handler i nuet, vil det som sagt have en effekt både bagud og fremad. Og derved er det aldrig nogen sinde forsent at ændre på din måde at turde være dig på. For det vil altid gavne - langt mere end du tror.

Her kan varmt anbefales en film, der netop viser rent videnskabeligt, men samtidig på en sjov og lærerig måde netop ovenstående udsagn.

Filmen hedder ; Whot the bleep do we know.

På den måde er den familiære adfærdsarv en stor del af det, som ubevidst eller ære mæssigt kan hindre os i at opretholde livs kraft, vitalitet og sundhed. Den såkaldte famili-ære del - og først, når vi ikke tillader den "ære" at fastholde os i et usundt mønster - kan vi bryde den genetiske arvs syndefald. Eller måske er det rettere et sønnefald.

Og derved er arvtagere et ganske sandt ord med langt dybere mening.

De kollektive sygdomme

Ligeledes påvirker den del af det kollektive, som bygger på en undertrykkende, adfærdskodeks os i større eller mindre grad og er dermed en indirekte fælles faktor til, hvorfor vi ikke tør at stå ved den sandhed, der nu er gældende for den enkelte.

Dette dog ikke ment som, at der ikke skal være en måde, hvor alle kan være tilstede - men mere ment som, at alt der bygger på de usande værdier og som ikke er fremmende for helheden - men kun for individets eget uægte behov - baseret på uudrensede behovs følelser såsom;, angst, utryghed, mindreværd, hovmod, begær, og deraf løgne eller manglende åbenhed - det er med til at skabe de store invaderende og nedbrydende kollektive sygdomme - såsom AIDS, KRÆFT i nærmest alle dens former, ADHS, LEUKEMI - DEMENS. Dette er blot nogle af de nævnte kollektive folkesygdomme - men mange flere hører herunder. Tænk blot på de mange, der har isoleret sig og dør ensomme. Ofte dør de af sygdomme, der relaterer til netop det at være ensomme og ikke berørte. Måske fordi vi i visse samfund har svært ved ægte nærhed og intimitet.

At turde vores forskellighed, acceptere ikke blot de forskellige landes kulturelle og geografiske måder at anskue det at leve, men i lige så høj grad det unikke i hvert enkelt menneske.

Og egentlig - for at møde denne forskellighed, behøver vi blot gå ud af vores dør - så har vi allerede en anden geografi og kulturel forskellighed med de vi møder, uanset hvem. Fordi vi hver især har vores måde at være og fungere på..

Og kan vi møde hinanden ud fra den åbenhed - så har vi taget et gevaldigt skridt i den retning, der skaber balance indeni os selv. Og har vi fred der, så er det vel dybest set den største vækst, vi kan give os selv, vores fortid samt fremtid.

Derved er både den kollektive adfærds undertryggende arv samt den familiære arv - det, som vi hver især kan tage et greb i vores indre og gøre noget ved.

Når vi kigger på skabelses kraftens mangfoldighed og kreativitet - samt evne til at skabe konstant - uanset hvad der opstår eller kommer skabelsen imøde. Hvilken fantastisk Ideholdig rigdom ligger der så ikke bag selve skabelsen. Hvornår har vi overhovedet kunne være blot halvt så åbne og kreative i vores evne til at skabe så mangfoldigt - Oftest hænger vi fast i vaner og traditioner - som hindrer os i at tænke udenfor vores sædvaner.

Tag blot hvilket ragnarok der opstår, dersom vores systemer for et par dage ikke fungerer. Men dybest set er det hver gang gaver. For derud af opstår ofte nye indsigter, handlinger, møder der bliver anderledes etc.. De bekymringer der kommer til overfladen, er de som behøver et nærmere gennemsyn, for hvorfra har vi de tankemønstre om, at det er forfærdeligt dersom vi ikke lige .... når vi istedet favner disse gamle ideer og tanker, som ofte får os til at handle ud fra ubevidste eller usande overbevisninger -og istedet forstår vi kan handle med større tillid og slippe kontrollen - så vil vi se istedet at: At alt er såre godt og til for en årsag, - og så lade de nye inspirationer der eventuelt dukker frem eller andet der kommer til syne for at få en opmærksomhed, blive modtaget som en tiltrængt fornyelse/handling.. Måske var det at vi blev hjemme det helt rigtige skridt, for derved fik vi lavet noget vi skulle - måske mødte vi nye mennesker , måske...Og bedst af alt, fik vi måske øje på en gammel arv, der ikke længere behøves.

Jeg tror dybt i mit hjerte

at når vi begynder at forstå de sammenhænge, så begynder vi også at kunne tage et direkte medansvar samt forebygge både vore egne samt de kollektive, store sygdommes udspring eller opståelse.

Og for den sags skyld forstå, hvori vores del og svaret til eller rettere et lige så vigtig ansvar ligger i forhold til forureningen både til vands, til land og i luften - for vi er uden tvivl med vores tanker, følelser og handlinger dybt ansvarlige og dybt forbundet med den forurening. Da den er en direkte afspejling og udtryk for det, som ikke er i fred og derved stadig er ubearbejdet i os selv.

Men det er et kapitel for sig selv og skal ikke fylde her..

Metodens trin 3

Triangulerings Metoden til hver enkelt adfærdsprogram

Findes sammen med hver af de 12 adfærdsprogrammer og psykologiske profiler sammen med en visuel arbejds metode samt beskrivelse af fremgangs metode.

Med venlig hilsen og varm tak for lån og brug af alt materiale, der tilhører Holistica-Medica A/S.

Li.La Helinor Larsen