Det nonverbale sprog

Hvad er kropssprog?

Det er måden du går, står og sidder på –
hvordan du placerer dig i rummet,
hvor tæt du går på andre
din mimik, gestik,
dit blik, åndedræt
din stemme – dine betoninger
din påklædning
hvordan du bruger f.eks. din mobil


55% af vores kommunikation foregår med kroppen
38% gennem tonefaldet
–og de sidste 7% er baseret på ordene.

kroppen fortæller

Kropssproget omfatter hele din person og du kommunikerer hele tiden. 
Selv når du forholder dig i ro, så signalerer du, hvordan du har det med dig selv og med det, der sker omkring dig.

OVER HALVDELEN AF AL KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKER FOREGÅR UDEN ORD

Når kommunikation slår fejl hænger det ofte sammen med, 
at vi misforstår hinandens kropssprog eller at vi siger ét, men signalerer noget andet.

Billede på vej

Lukket

Billede på vej

lukket og beskyttende, nærmest mistroisk

Billede på vej

Åben

Billede på vej

Åben og fortællende på en inviterende måde

 

DEN NONVERBALE KOMMUNIKATION.

Kommunikation er ikke kun logisk og rationel anvendelse af ord.
En meget stor del af kommunikation foregår gennem vores sanser - og påvirker os, lige som meget som ordene.

Det dækker over, hvad vi hører, såsom:
Stemmens klang, taletempo, udtale af ord, lyde mellem ord, pauser, vejrtrækning, lyde af hæle på gulv, støj udefra og meget mere...

Det dækker over, hvad vi ser, såsom;
Kropssprog, ansigtsmimik, gestik, øjenenes udtryk, øjenkontakt, ansigtsfarve, hår, tøj, smykker, genstande og meget mere.

Noget nonverbal kommunikation kan vi opfatte bevidst. Vi lægger mærke til at vedkommende taler hurtigt eller står med ryggen til os. Vi bemærker også, hvad det gør ved os og vores opmærksomhed på vedkommendes budskab...

Men meget nonverbal kommunikation opfatter vi ubevidst. Selvom vi ikke er bevidste om hvad vi ser og hører, påvirker det vores oplevelse og opfatttelse af budskabet.

iff

Lidt om den gyldne regel; 7-38-55.

Du har måske været på et kursus i kommunikation, hvor underviseren har præsenteret dig for en teori, der siger, at vi, i kommunkation, anvender vores opmærksomhed på følgende måde:

7 % bliver brugt på at forstå de ord og det budskab vi præsenteres for.

38 % bliver brugt på hvad vi hører, dvs. stemmen, vejrtrækning, udtale etc.

55 % bliver brugt på hvad vi ser, dvs kropssprog mimik, gestik etc.

Teorien skulle være gældende for al kommunikation, generelt og hele tiden.

Det skulle betyde, at 7 % af din opmærksomhed ville gå til, hvad en anden person siger og meningen i selve ordene.

Resten af din opmærksomhed, 93 %, skulle derfor gå til at aflæse den anden persons kropsprog og stemme.

Når du har fået teorien fremlagt, har du måske haft en mavefornemmelse af, at der er noget der ikke stemmer. Men da teorien er blevet fremlagt med en sådan overbevisning, har du valgt at holde din skepsis for dig selv.

Du skal vide, at din mavefornemmelse har fuldstændig ret! Tallene i sig selv er ikke forkerte - men at de skulle dække kommunikation generelt, er ikke blot usagligt - det er skruphamrende forkert.

Desværre har teorien udviklet sig til at blive en af de mest sejlivede myter, nogensinde. Den er blevet citeret så meget, at dens oprindelse er blevet glemt.

Men det er ikke helt korrekt.

Historien bag teorien.

I 60´erne gennemførte, Albert Mehrabian, professor i psykologi ved UCLA, to meget simple forsøg, hvor han undersøgte forholdet mellem ord og nonverbal kommunikation. På baggrund af resultaterne formulerede han, at forholdet mellem ord og nonverbal kommunikation, i disse to forsøg, var 7-38-55.

I 1967 publicerede han resultatet i et psykologisk fagskrift, hvilket blev opsnappet af den almindelige presse og videreformidlet som en gylden regel for kommunikation generelt. Fordi tallene 7-38-55 var så lette at huske, glemte de fleste mennesker hvad de var baseret på - og dermed var en myte født! Og vi har lidt under den lige siden.

Den rigtige konklusion

Tallene 7-38-55 er kun gyldig hvis to kriterier er tilstede i kommunikationen:

For det første, skal der være uoverenstemmelse mellem hvad en person siger, og vedkommendes nonverbale kommunikation.

For det andet, skal kommunkationen involvere følelser eller meninger.

Det vil sige, at hvis der er uoverensstemmelse og hvis kommunikationen involvere føelelser eller meninger, vil vores opmærksomhed blive trukket fra ordene og deres betydning, til den nonverbale kommunikation.

Hvis der derimod, er overensstemmelse mellem den verbale og nonverbale kommunikation, og den ikke vækker følelser eller meninger - så bruger vi hele vores opmærksomhed på at forstå ordene, indholdet, budskabet!

MEN, fordi denne teori er blevet misbrugt, betyder det ikke at nonverbal kommunikation ikke er vigtigt.

Men sandheden om hvordan nonverbal kommunikation virker, er blot mere nuanceret.

Dele af ovenstående info er hentet fra;  www.institutforforandring.dk

 

 

Men hvor har vi så de andre sanser:

Lugt, og berøring samt stemning.

Stemning som værende: vores indre oplevelse af samværets stemning og evne til at føle os godt tilpasse, øjenkontakten, åndedrættet og følelsen af hvordan man selv har lyst til at placere sig.

 

En åben præsident med kropssprog

 

Stadig under udarbejdelse...