Få øget kropsbevidsthed

thumbnail diamond

Øget kropsbevidsthed, er nøglen til din egen iboende skjulte vsdom....

 

- træningen kan foregå både for enkeltperson og til grupper.

 

Enkeltperson: Da er det via forskellige stimuli bl.a. med redskaber som bolde, fodruller, elastikbånd etc.samt sanseindtryk. Givet gennem kroppens forskellige sanser - ikke blot syns, høre, lugte, smag-og lugtesansen, men også vores sanser igennem: muskler og led, den kinestetiske sans og vores proprio receptive sanser, evnen til at finde balancen og det at indsætte ret mængde af kraft.

Altså

- en måde at opnå en balanceret måde at bruge sin krop.

 

Kropsbevidsthed, enkeltperson

 

Ved at stimulere og vække kroppens sanser og ressourcer på denne måde, er det med til at skabe øget kontakt, til de behov kroppen har. Men også til at blive bedre til at mærke sine grænser og behov for at sige til og fra.

Dette giver en øget adgang til kroppens visdom og kommunikation. Og mulighed til at aktivere disse iboende ressourcer samt stimulere livskræfterne.

Når vores grounding øges, øges vores selvværd, selvtillid og dermed evnen til at turde vores følsomhed, sanser og intuition.Det vil sige, en bedre evne til centrering og at holde fokus.

Kropsbevidsthed, gruppe

 

Gruppe:

Som beskrevet ovenfor, dog med den forskel at her giver dynamikken og det at kunne reflektere samt spejle sig i andre og deres oplevelser samt indsigter. Dette kan medvirke til at give ikke blot en større indsigt, men også flere indfaldsvinkler på egen indsigt.

Når det er i eller med en gruppe, da foregår det via bevægelse, leg, afspænding, dans, sanse stimuli, opbyggede temaer til forskellige formål. Gerne forløb der skaber fordybning og øget balanceret brug af kroppens ressourcer, kropsnærvær, dvs. kontakt til alt i kroppen og indsigt i fastlåste ressourcer eller mulighed for frigivelse af disse.

Grupperne kan have som formål at få øget deres kontakt til dem selv, men også blot et ønske om en forbedret mobilitet og balance i hverdagen, styrket deres evne til at mærke sig selv og kunne sige ja og nej de rigtige steder. Eller måske blot en øget omsorg til deres krop.

Alt i alt er øget kropsbevidsthed, nøglen til din egen iboende skjulte vsdom....

Og det at turde stå ved dig selv, kommer af:

at du lærer din krops sanser og indre visdom at kende.

 

Jeg er medlem af Danske Afspændingspædagoger (DAP).
Jeg arbejder efter DAP´s etiske regler og har således tavshedspligt.