Gammel viden i nyt lys

Hvem var de første - og hvem er de lærde - og hvor har de denne viden fra.

Hvor nyt er overhovedet det, vi tror - vi finder ud af.

Video om måske: det gamle rige Mu

Eller blot en video, der kan måske bringe minder om hvor du kommer fra og hvad du har med dig

Pleiadernes budskab

 

Herunder ses nogle de, som har haft ører

Scuola di Atene

atena scuola

For at få et animeret billede og læse om nogle af de gamle filosoffer

klik

 

Denne side er ment som et vindue til spændende materialer.

Her vil forskellige indsigter, der repræsenter gammelkendt visdom om universets love og skabelse - og derved også vores eget indre, blive præsenteret i en form, der er let læselig og ikke altid så omfangsrig som det oprindelige. Men dog holdt fuldstændig tro mod det, som er budskabet - materialer og indsigter, der er nedfældet gennem tiderne fra visdommens haller.

Nedfældet eller overleveret af forskellige oplyste sind eller mennesker - der har haft eller fået indsigt i denne evigtgyldne sandhed. Mange af os kender dem under betegnelsen: Mestre.

De forskellige emner og områder vil kunne ses i bjælken tv. Og ofte vil de enkelte titler have undertitler med anderledes materiale, der understøtter de gamle skrifter, blot bragt ind i nutidens dagligdag.

 

3425.jpg

- en indsigt som også Jesus forsøgte at bibringe os en forståelse af. Dette bl.a.via hans metaforer og allegorier. Altså hans billedlige taler og gerninger.

 

Her vil både være materiale, som jeg har forfattet - og materiale som er hentet fra kilder, jeg mener kommer fra eller rettere udspringer af det originale og ægte.

 

Med tiden vil der være materiale fra de allerede nu nævnte ude i menuen. Og senere kommer materiale fra bl.a de gamle gnostiske skrifter samt andre..

I gnosticismen vil bl.andet blive belyst hvorledes man samarbejder med universet udfra en dyb forståelse af bønnen og ordenes kraft. Denne indsigt i Alkymi, hviler en stor del af Gnosislæren i. Eller rettere man kan ikke skille gnosticisme og alkymi ad..

 

Faravahar-Gold.svg

 

Min intension med dette vindue, vil som før nævnt være, at jeg samtidig og/eller undervejs vil forsøge, via den nye teknologi, at sammenflette den gamle viden med billeder og artikler fra nutidens forskning - så gammel og nyt mødes.

Således at det tager dig som læser og beskuer med på en billedlig og visionel rejse. Der gerne skulle vise det, som de ældste vidste -som noget, der er synligt i det helt almindelige liv. Det liv vi lever i idag.

 

For er det så almindeligt, som vi antager - elller....

Er det et liv, vi oftest tager for givet - men som faktisk: er et levende bevis på: at det som bl.a. står i biblen (dersom man læser den fra et levende forståelses niveau), er mere end gældende. Den er læren om loven -

Sagt kort:

Som forneden således foroven - og som foroven således forneden.

 

Derudover hvis du er til : Sacred Music, kan her købes samt høres Lydspor fra spændende CD"er

Køb cd"er

 

mvh og god fornøjelse med at fordybe dig i læren om livet.

 

Author

5.gif