Hellig geometri

thumbnail nr 1 diamond.jpg

DE SYV HERMETISKE PRINCIPPER

Der er syv principper for sandhed. De syv hermetiske principper, som hele den hermetiske filosofi er baseret på, er følgende:

1. Princippet om mentalisme.

− eller tænkningens princip. ”Verdensaltet er et tankesind, universet er mentalt.”

2. Princippet om korrespondens.

− eller princippet om overensstemmelse eller symmetri. ”Som foroven, således også forneden. Som forneden, således også foroven.”

3. Princippet om vibration.

− eller princippet om frekvenser. ”Intet er i ro, alt er i bevægelse. Alt vibrerer.”

4. Princippet om polaritet.

− eller princippet om modsætninger: ”Alt er dualt. Alt har poler. Alting har et modsætningernes par. Sympati og antipati er det samme. Modsætninger er identiske af natur, men der er gradsforskelle. Ekstremer mødes. Alle sandheder er kun halve sandheder. Alle paradokser kan forstås.”

5. Princippet om rytme.

− eller det cykliske princip: ”Alt er i bevægelse. Alt opstår og forsvinder. Pendulet svinger frem og tilbage – den afstand pendulet svinger til højre er lig med den afstand, det svinger til venstre. Rytme afbalancerer.”

6. Princippet om årsag og virkning.

− eller det karmiske princip. ”Enhver årsag har en virkning − enhver virkning har en årsag. Alting sker i overensstemmelse med loven. At tage en chance er blot et andet udtryk for den lov, som endnu ikke er erkendt. Årsagsforhold udgår fra mange planer, men intet undviger loven.”

7. Princippet om de to køn.

− eller det manifesterende princip. ”Det kønslige er i alt. Alt rummer et maskulint og et feminint princip. Det er kønnene, der manifesterer på alle planer.”

 

 

På denne baggrund er Den hellige Geometri - forsøgt skabt i en power point udgave. Hvor dit hverdagsliv - er forsøgt skildret ind i forståelsen af skabelsens skjulte budskaber og livets egen måde at blive udtrykt ind i den matrix, vi bevæger os i her på denne planet.

Dette ud fra en forståelse af det magnetfelt vi er, er i og lever med.

PPT filen findes i menuen under :

Hvorfor er den hellige geometri vigtig at forstå. (er på vej)

 

 

lotus12.jpg