Hjernens neurale netværk

At bruge hjernen og øge det neurale netværk

Det er ikke uden grund, at vi skal betragte det, at leve så stimulerende og udviklende gennem livet som muligt, for vigtigt. - dette ikke blot for os som mennesker men også som menneskehed..

At bruge vores sanser, vores kreativitet, arbejde med at være i en afspændt tilstand og kunne arbejde afspændt og med hele kroppen i en så optimal tonus som muligt - giver ganske enkelt adgang til de største potentialer i sindet. Se gerne Ovenstående artikel eller bedre endnu begge.

Så:

Vores evner hænger sammen med vores kapacitet i hjernen. Dette er en gammel viden, men at vi gennem hele livet konstasnt kan øge vores evne og videreudvikle hjernen. Ved at stimulere alle de facetter som hjernen har brug for stimuli i. Det gør tanken om at bruge dit liv på noget der beriger, udfordrer og udvikler hele dig som menneske - endnu mere interessant. For hvad er det, som gør at vi ældes - Er det et forfald, fordi vi glemmer at indtage nye ideer, tanker, evner og kreative tiltag i vores liv.

Sindet er vores kilde til ungdom og også evnen til at forstå større sammenhænge i livet.

Derfor er det at stimulere alle dine sanser, lig med at stimulere din hjerne. At være tro mod mod dig selv, turde at udforske det du har i dit indre af evner og uudforskede muligheder.

Bruge kroppens fysiske og sensoriske muligheder, følelser, kreativitet samt det mentale aspekt.Og finpudse din kontakt til samt stimulere disse evner, vil altid øge nervebanerne og derved de neurale ganglier.

Vi har endnu ikke set, hvad en hjerne er i stand til at yde -når vi tillader den at blive næret og og brugt på en god måde - der konstant skaber nye veje og muligheder. Ved at bruge og aktivere hjernens neurale netværk, kan hjernen udvikle dele i sig, som opfanger og videregiver langt større indsigt af verden, dig selv og kosmos.Til dig - og derved til dine omgivelser.

Så når vi stimulerer det neurale netværk, og tillader vores hjerne at øge de såkaldte motorveje - ikke blot i antal men også i tykkelse.Så kan denne del i os uden tvivl - skabe /øge vores evner. Dette både evnen til at opfatte og forstå vores eget sid og universets natur. Dvs naturlovene -- langt dybere end vi hidtil har opfattet denne skabende kraft

.Et Eksempel på, at en hjernen ikke har et bestemt udseende eller en bestemt måde at fungere optimalt på, er Einsteins hjerne .. Via en maglende sulcus (broen) eller adskillelse i hjernebjælken, kunne impulserne i hans hjerne, komme med langt større hastighed. Der var ikke en hæmning i overførsel af information.

Nedenstående artikel omhandler som nævnt Einsteins hjerne. Via den finder forskere, at det, at det med stor sandsynlighed har en betydning, i forhold til at tænke større tanker, forstå universet og tænke så abstrakt, at det bringer os mange skridt videre- indenfor det at forstå livslovene. Han havde en langt større neuron transport og hæmmede ikke sine informationer. Det er ikke så lidt interessant - Dersom vi kigger på det resultat, der kom ud af de ressourcer eller rettere evner.

Han tillod sin kreativitet at strømme uden at hindre adgangen fra højre til venstre hjerne vise versa.. Og da man som sagt idag ved at man gennem hele livet er istand til at danne nye vejbaner i hjernen altså udvide netværket samt øge størrelsen af overførsel af informationer i det enkelte område af hjerne - så er det at leve så rigt som muligt ikke kun for at holde den slanke linie - det er nok nærmere at vedligeholde hele planeten..

Så det at vi kan træne og øge hjernens neurale netværk er kendt viden. At vi kan træne højre og venstre hjerendel, så hjernebjælken lader informationerne strømme bedre, er ligeledes kendt.

Men dette gøres ikke blot ved mental træning -dog. Derfor er det at arbejde med alle facetter af kroppens evner vigtig..

Ligeledes de aspekter, der fremkommer ved at lære sig selv at kende - ud fra en indadgående indsigt og kendskab til egne reaktionsmønstre.

For derved at kunne korrigere hæmmende eller bremsende adfærd, der ikke tjener dit indre i at være tro mod den du er.

Mvh Author

 

Einstein's brain found to be anatomically distinct

 

Albert Einsteins brain, top view

Albert Einsteins brain, side view

Einstein allowed his brain to be studied after his death

AP - June 17, 1999

We always thought something must have made Albert Einstein smarter than the rest of us. Now, scientists have found that one part of his brain was indeed physically extraordinary.

In the only study ever conducted of the overall anatomy of Einstein's brain, scientists at McMaster University in Ontario, Canada, discovered that the part of the brain thought to be related to mathematical reasoning - the inferior parietal region - was 15 percent wider on both sides than normal.

Furthermore, they found that the groove that normally runs from the front of the brain to the back did not extend all the way in Einstein's case. That finding could have applications even to those with more pedestrian levels of intelligence.

 

Albert Einstein

 

Einstein thought in images

"That kind of shape was not observed in any one of our brains and is not depicted in any atlas of the human brain," said Sandra Witelson, a neuroscientist who led the study, published in this week's issue of The Lancet, a British medical journal.

"But it shouldn't be seen as anatomy is destiny," she added. "We also know that environment has a very important role to play in learning and brain development. But what this is telling us is that environment isn't the only factor."

The findings may point to the importance of the inferior parietal region, Witelson said.

While the differences may be extraordinary between Einstein and everyone else, there may be more subtle, even microscopic, differences when the anatomies of the brains of people who don't fall into the genius category are compared with each other, she said.

The researchers compared the founder of the theory of relativity's brain with the preserved brains of 35 men and 56 women known to have normal intelligence when they died.

With the men's brains, they conducted two separate comparisons - first between Einstein's brain and all the men, and next between his brain and those of the eight men who were similar in age to Einstein when they died.

They found that, overall, Einstein's brain was the same weight and had the same measurements from front to back as all the other men, which Witelson said confirms the belief of many scientists that focusing on overall brain size as an indicator of intelligence is not the way to go.

Witelson theorized that the partial absence of the groove in Einstein's brain may be the key, because it might have allowed more neurons in this area to establish connections between each other and work together more easily.

She said it is likely that the groove, known as the sulcus, was always absent in that part of Einstein's brain, rather than shrinking away as a result of his intelligence, because, as one of the two or three landmarks in the human brain, it appears very early in life.

"We don't know if every brilliant physicist and mathematician will have this same anatomy," Witelson said. "It fits and it makes a compelling story, but it requires further proof."

John Gabrieli, an associate professor of psychology at Stanford University who was not connected with the study, said the finding relating to the groove and connections between the neurons in the brain may be the key.

"We don't have a clue, so anything that is suggested is interesting," he said. "There must have been something about his brain that made him so brilliant."

Brilliance of the kind Einstein possessed is so extreme, however, that although the findings may give a clue to the neurology of genius, whether they could apply to normal differences in intelligence is more doubtful, Gabrieli said.

Witelson said the next stage is to scan the brains of living mathematicians and look for minute differences.

Witelson and her team acquired Einstein's brain after they were contacted by its keeper, scientist John Harvey, who had read about the university's brain research.

Harvey was a pathologist working at a small hospital in Princeton, N.J., when Einstein died in 1955 at the age of 76. Harvey performed the autopsy, determined Einstein died of natural causes and took the brain home with him.

Some parts of the brain were given to scientists, but no major study was ever conducted, until now.

 

Ønsker du at læse mere om dennne tænker, forsker og alchymist -

A.Einstein. – en anderledes hjerne