Holistisk menneskesyns ABC

 

Krop, sind og ånd er et hele

"Den som kender alt, men som mangler sig selv,

mangler alt."

At lære sig selv at kende, er den største gave - vi er givet. At turde være tro mod det som vi er og lære det at kende - i alle facetter. Er som at finde lyset og glæden igen.

Og når vi tør at stå ved os selv, vil det som har brug for: at blive korrigeret eller bragt frem; kunne ses og ændres. Og det nye vil, når det bliver brugt, blive det; som skaber det, dine drømme er lavet af - og blive din sande rejse gennem livet.

At arbejde ud fra et Holistisk menneskesyn betyder - du bærer svaret og visdommen i dit indre.

- dersom du lærer eller får redskaber til at turde lytte og handle ud fra dit sande selv.

 

I menubjælken ude til venstre, under Holistisk menneskesyns ABC, kan du finde de psyko/fysio- og bio-sociale forståelser, der ligger til grund for mit arbejde. I det ligger implicit, hele baggrunden for; hvorfor jeg overhovedet mener det at arbejde udfra en holistisk tanke og forståeles ramme..har en ægte værdi, i forhold til så mange andre tiltag i vores moderne verden.

 

Som behandler forsøger jeg at arbejde ud fra dette;

Værdigrundlag

- Respekt, at ethvert menneske er unikt og skal
behandles som sådan

-  Kontakt/empati, at kommunikere med respekt og
indføling i undervisning og behandling

- Helhedssyn og ligeværd, hvor krop, følelse og socialt
liv udgør en helhed

- Anerkendelse, at udvise en etik der sætter fokus på
det enkelte menneskes selvværd og ressourcer

- Multikulturel forståelse, at være i stand til at forstå
og respektere andre kulturer og etniske minoriteter

- At sætte fokus på anvendelse af fagets videnskabelige
fundament, at forholde sig  kritisk og kunne vurdere og
integrere ny forskning og viden i faget.

 

 

Jeg er medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter- og Afspændingspædagoger. (DAP)
Og jeg arbejder efter DAP's etiske regler og har således tavshedspligt.

 

thoth gif