Lyd- og farvedialogi

En anderledes behandlingsform

blomsterbar

Lydhealing eller rettere Healing med sacred sounds

bowls.jpg

Vores indre er opbygget af mineraler og livgivende vædsker.Disse partikler og celler m.m. har deres egen resonnans. Og via den magnetisme, der opstår, når disse resonnanser skaber et elektromagnetisk felt omkring sig, så sam ordner- og tiltrækker disse magnetiske felter lige netop det i omgivelserne, der har et gensvar til denne udstråling/magnetisme.

crystalbowls 1

Alt i universet består af svingning og materie - materiens måde at skabe vækst består selvfølgelig i, hvad den (Materien), som bevidsthed er designet til at skulle - men samtidig også hvilket environment den lever i. Så at vi ser forskellige ud - også selvom vi lever i det samme område og anatomisk har de samme funktioner - så er det stadig bevidstheden, der ligger bagved, der styrer en stor del af; hvordan vi hver især får vores specielle træk/kendetegn. Også selvom vi taler familie arv/genmasse etc - da vi jo handler udfra nogle familiære opdragelses- og tanke/handle mønstre, der giver disse familiære træk.

Rent genmæssigt ligger disse tanke/handlemønstre implicit i cellernes hukommelse og derved også måden de frekvensmæssigt svinger og skaber ind i materiens form.

Men bevidstheden interagerer jo med omgivelserne udfra sin måde at opleve- og forstå sine omgivelser. Og derved eller rettere på den måde, kommer omgivelserne til at spille en rolle for, hvorledes vores organer, celler, muskler hormoner opfører sig, arbejder og fungerer i denne indre og ydre verden.

- men dog kun udfra den forståelse, at det er vores egen oplevelse og opfattelse, der afgør, hvorledes vi modtager det, som kommer os imøde.

 

nr 8

DVS.:

  • lever vi i omgivelser fyldt med neagtive input, så vil det skabe een form for vækst og udseende, dersom vi vælger at respondere eller tro på denne form for negativ oplevelse, som vi synes omgiver os.
  • lever vi i fred, indre ro og tillid til livets informationer, vil det give andre mønstre og derved et andet udsende.

Her skal dog ikke sendes noget ud på; at andre skal lave sig om - men mere hvorledes vi opfatter vores omverden. Og hvorledes vi opfatter det, som kommer fra hhv. vores eget indre samt i måden - vi modtager det som sker, når vi interagerer med verden.

Dog er det ikke sådan, at jeg hermed siger; at det som er omkring os ikke har en værdi, vi skal forholde os til - For kan man ikke mærke at det føles sandt i sit indre, at skulle være et sted, da handler det ikke om, hvad andre er og gør - men om, at man skal handle på de impulser, der opstår indefra. Uden at vurdere/dømme, om det er det i det ydre, der ikke fungerer for een.

Alt andet lige, lytter vi ikke, skaber vi blot sygdom for os selv, da det at følge sin indre vej er der, hvor energien kan opretholde sin vækst og balance.

 

Hvorledes kan sådan en lydhealing, så forståes som hellig Lyd.

Først og fremmest korresponderer mineraler og deres svingning med vores indre, da vi jo som sagt består af disse mineraler. Derved genkender kroppen tonerne og deres svingnings frekvens eller rettere det mønster, som kommer fra disse lyde, er et mønster hvori der implicit ligger infoer.

Dernæst arbejder jeg ud fra sammensætning af skålene, således at de interagerer på bestemte måder med vores organer, energicentre - men nok ligeså vigtigt at forstå, så er de forskellige mønstre lig med forskellige informationsmuligheder eller porte som vores sind kan rejse af. så når disse mønstre dannes rent i vores krops celler - så genopretter det vores byggesten og genskaber den uspolerede hukommelse af hvorledes vi har oplevet verden ud fra en oplevelse af fred, at være elsket og kunne leve i lys med den bevidsthed der eksisterer der.

Men nok ligeså vigitg. Vi oplever ofte at få forløst de blokeringer, der afholder os fra at leve i den bevidsthed.

Og i gennem denne bevidstheds port hente en ny indsigt/hukommelse- eller måske rettere ikke aktiveret hukommelse - ligeledes kan sindet finde tilbage til en tilstand, hvor det ikke var foirstyrret af de oplevelser, der nu har dannet et fejlagtigt sind eller mere korrekt en sygdoms fremmende og adskillende måde, at opleve verden på - og deraf opstående manglende handlinger.

 

nr 5

 

For interesserede kan denne korte sekvens med et Cymantic-eksperiment vise, hvorledes lyd påvirker og former vores omgivelser:

Cymatic patterns in sand

 

Og her en kort sekvens af, hvad en lydhealing kan lyde som:

Few Crystal bowls working

 

nr 13

 

Kort fortalt om healingen:

Session for enkelt person;

Healingen vil foregå med dig liggende; som værende centrum og udgangspunkt. Og derfra vil lyden arbejde fra forskellige vinkler omkring dig, på dig og under dig.

Ligeledes vil der blive brugt andre instrumenter end de her på siden viste. Så du vil komme på en dyb indre rejse - medens lyden vil arbejde ind i dine sanser og celler.

Tid en tim med lyd og bagefter mulighed for at ligge og komme til dig selv i et roligt tempo uden anden samtale/snak end den du selv oplever du behøver.

Som lydhealings rummet bliver færdig, vil farver og vand også blive en del af denne oplevelse.

 

images nr 6. jpg

 

I grupper;

Her vil tilhørerne være i midten af cirklen og lyden arbejde rundt om gruppen - oftest er det en god ide, at ligge på underlag, gerne med tæppe over samt noget til under knæene, for ikke at ligge og få overstrakt leddene. Da en sådan session ofte tager en time til 1½ .

 

For ydertligere interesse i at høre en lyd sekvens; kan her høres en kort, men smuk koncert.

Japansk inspireret flute sammen med crystal singing bowls.

Crystalbowls og flute

 

nr 7

 

isisknt2.gif

Og derudover lige et lille ekstra indslag:

 

Spændende forskning - i at omsætte vores DNAs forskellige protoner til lyd.

Her er et uddrag fra en koncert med hhv. et musikstykke, lavet over en Ørreds 664 aminosyrer - omsat til musik.

 

Samt en lydstykke fra 9 af mennesket protoner i DNAet - omsat til hver deres svingning, men i hørbar lyd.

 

colours finale

 

sycamore flipped

 

Jeg er medlem af Danske Afspændingspædagoger (DAP).
Jeg arbejder efter DAP's etiske regler og har således tavshedspligt.