Lyd & stemme

Heldags Workshop med krystalskåle, overtonesang og brug af den gamle viden om mantraernes kraft Workshoppen afholdes i Viborg d. 10/09 2011 for nærmere info - se

Det gamle apothek

Ligeledes kan nederst på denne side her, læses nærmere om en lydhealings koncert virkninger ind i materien..

Dersom du ønsker lidt mere info om metode, samt hvordan og hvorfor.

 

Hathor

Derudover er det at arbejde med lyd, krop og sanser, for mig så afgørende for ;

At være eller ikke være

Et ganske berømt ordsprog - men hvorfor har jeg valgt netop det - til at udtrykke noget omkring det, at arbejde med Lyd og Stemme ..

Af mange årsager - men nedenstående skulle besvare en del af det..

For

Hvorledes udtrykker vi os - og udtrykker vi os overhovedet eller undertrykker vi os pga. angst for at være den vi er. Angsten eller utrygheden ved at blive set og hørt.

 

Derved er;

at være eller ikke være

 

et spørgsmål, der kan blive den bærende ledetråd i at finde ud, af hvornår vi sandt udtrykker os og er

- og derved; hvad vi måske kan, med størst vækst og kærlighed til os selv og dermed andre, bruge os selv til.

Hvad er mine ressourcer - hvor behøver jeg at få en balance.

Rigtig meget af dette kan ses i kroppen, kroppens holdning, bevægelsen og den måde, vi klæder os på.

Men en anden måde, vi udtrykker os på:

Det er via det kreative,f.eks. i måden vi bevæger os - medens vi taler. Den tone vi har, medens vi taler eller blot måden - vi bruger kraften i vores lydtræ.

For Lyden i os; er en sandsiger, som udtrykker nærværet, ærligheden og ægtheden i vores udsagn og relationer.

Ikke nødvendigvis som sang, men blot selve strubens evne til at vibrere og give tonen klang.

At undersøge sin stemme og arbejde med lyd - er en helt anden måde at høre dig selv på.

 

Vores stemme er lyd. Og den lyd er frekvenser og bølger, skabt fra vores indres tanker, følelser og bevidsthed.

Den (vores stemme) gives kraft og form gennem den materie, som er vores muskler, væv og vædsker. Spændingerne i denne materie, hals, lunger, torsoe, samt mundens og næsens rum tillader i større eller mindre grad lyden i at have eller få en resonnans.

Og da nogle af vores store nevecentre løber gennem disse områder - giver bl.a.input om smag, duft, hvad der er af info i luften f.eks.:de usagte ord og stemninger. Ved hvert åndedræt, der indtages og optages gennem mund, næse, hals, lungerne, lungemuskulaturen, diafragma - der afgives der informationer til vores krop omkring alt det, som er omkring os - og alle disse ovennævnte organer er fyldt med sensorer, nerveceller, der kommunikerer dette til vores hjerne, der så afgiver info til kroppen, via det centrale nervesystem; om at være enten afslappet, allert eller på anden vis i beredskab til at kunne møde det, som nu er opfanget/detectet - og via hjernens kontrol, skabe et korrekt tilbagesvar, forsvar eller afbødende handling på et, for de fleste, fuldstændig ubevidst, bevidstheds niveau.

Men faktisk har vi i vores mund en direkte bane ud til de mest centrale områder i kroppen. (Ligesom vi i midten af kroppen har en særdeles spændende muskel - vores store "sjæle muskel" - også kaldet psoas musklen. Det er den store kommunikatormuskel for kroppens neurologiske system). Denne muskel er een af de, der reagerer på de nervebaner, der løber gennem mund og hals, - lille sidespring - men blot for at forklare hvorfor; at ved at frigive spændinger i mund og hals samt lungerne, kan folk med ryglidelser/smerter eller andre nedsatte bevægeligheds oplevelser i ryggen, opleve en stor lindring, ved at indtage alkohol -førend alkoholen egentlig når ud til blodbanerne - samt hvorfor det at arbejde med at løsne kæbe/hals muskulaturen, kan virke løsnende på spændingerne i ryggen -

Det vil sige; at løsner vi hæmningerne/spændingerne i vores direkte linie til nogle af kroppens vitale muskler og organer, uden hjernens indblanding, da kan vi give os selv en handlefrihed - der er nødvendig for at få gjort rent bord i forhold til det, som afholder os fra; at turde være tro mod os selv. Altså at få handlet/reageret på infoer, som ikke går gennem hjernen først -

Men har vi dæmpet disse infoer og de reaktioner, vi derved ikke får foretaget os - via spændingernes hæmmende virkning , ja så kan vi i stedet leve i en kontrol. En kontrol, der nu er styret af; hvad vi via hjernen opfatter som korrekt eller ukorrekt - det skber dog en ofte uhyrlig masse spændinger, da vi er styret af andres og vores forældres samt " vores aners" dom - samt deres mulige mangel på tillid. eller oplevelse af at skulle tie for at overleve, bide undertrykkende adfærd i sig eller gå længere end kroppen reelt har evnet - for at overleve.

Dette er hjernens måde at møde de sensoriske input - hvorimod den direkte linie er ofte det, der befrier os fra den på nuværende ikke længere, fungerende fortid. .

Så at arbejde med vores stemme og lyden - åndedrættet - kan være en måde at befri os fra hjernens måde at reagere og kontrollere disse indre og ydre indput.

 

Vi lever og ånder igennem en informationbærer;

" Luften"

Uden tvivl kan man sige: at luften er en strøm af info, om alt det, vi - også vores omgivelser - tænker og føler. Og selvom luften er ysynlig - er den ikke ingenting, men påvirkelig af de impulser, den er mødt af - og flyder igennem. Og vores krop reagerer på alt, som er båret via luften. Det er bl.a. derigennem vi optager stemninger, ubevidst oplever andres lugte/ dufte og de derved afgivne infoer - de usagte ord og handlinger, der konstant strømmer igennem- og omgiver os. Så udover vores solar plexus/ diafragma området - som også er en slags hjerne for det, som kommer os i møde. - men da denne muskel hører med ind under åndedræts organet - så får den ikke mere plads i dette afsnit - udover at være nævnt, som en afgørende faktor for lyden og stemmens vibration og klang. Samt at den er i en konstant afhængig hed med impulserne og friheden givet af Psoas musklen... Så er vores mund, næse, hals og lunger modtagere/receptorer for de infoer der er i luften.

Tag et eksempel, såsom; Når du tager en mundfuld spiritus - der oplever de fleste, at mave, blære og muskulatur slapper af, nærmest pr. omgående - dette er nok ikke fordi; du har et super hurtigt kredsløb, mave/ tarm system - det er dine nervecentre i munden, og i bl.a den øverste del af halsen, der "detecter" denne vædskes påvirkning via de nervesensorer som findes i dette område - disse bliver "lammet eller dopet" og får derved alle områder i kroppen, der skal reagere på disse input fra mund, næse, hals til at slippe spændingerne - og ved gentagne mundfulde, førend spiritusen egentlig når ud i blodbanerne, er der kommet en afspænding og frigivelse af energi - og da de fleste oplever det, som rart og en afspænding de trængte til - for mange, bl.a. for at kunne slippe dagen, lade op eller holde ud at være med det liv, de pt. lever - så tør jeg godt påstå, det er den tilbageholdte energi, som du har brug for at lade strømme - og derved er de spændinger, der skabes -via din måde at møde det liv, du nu lever ikke i overenstemmelse med det som skaber den rette energi mængde og den rette afspænding generel i dit liv - således at du kan mærke sanse og reagere på det som har brug for at blive reageret på.. -

Derfor ligger der oftest nogle vigtige infoer om nye handlemetoder gemt i disse spændinger - som du desværre vælger ikke at lytte til - eller måske ikke tror du kan lytte til - eller , eller...

At få arbejdet med spændingerne i hals, mund og lunge området, kan derfor faktisk opleves, som en stor frigivelse af ophobede, ubevidste eller måske negative kontrol områder.Og skabe en langt større bevidsthed for dig selv -om det, du har brug for at få handlet på. Og når spændingerne er væk - så kommer handling og de rette ord oftest frem.

 

Så:

Hvorfor ikke løsne vores spændinger i forhold til at tale.

Turde at sætte os selv bag ved vores stemme med kraft og selvværd - uden at skulle bruge en overstyret power for at nå ud til andre..

 

Hvorledes taler vi - kan andre høre os eller forstå det, vi siger - og hvis ikke - kan det ændres?

For ligeledes er måden vi tør at lade ordene komme gennem munden. også afhængig af:

Vores tunges spændstighed og elasticitet til at lade ordene få form. Evnen til at slappe af i kæber og kindmuskulaturen er ligeledes med til at forme ordet og lydens måde, til at kunne nå videre ud i rummet og over til tilhørerne.

- Og det at skabe med ordets kraft er en kendt gammel hellig metode til at arbejde med bevidstheden igennem lyd og intonationer.

Dette er yderst kendt indenfor både buddhismen, hinduismen, zen og taoismen - og ligeledes indenfor gnosticismen samt alkymisterne. Alle bruger de lyden, overtoner samt ord og intonation..

Uden tvivl

Spændinger i kroppen høres, dersom man lytter - både til sin egen og andres stemme

Og det at lytte til en stemme - er en nøgle til, at lære sig selv at kende.

Så for at turde et flow, eller måske rettere have et flow der ikke er hæmmet af andre og andres hæmninger - så er ens eget udtryk, måden du sætter dig igennem og manifesterer dig, en vigtig måde til at blive hørt.Og derved skabe hul igennem til at kunne være dig

Og at blive hørt - At udtrykke sig, er at manifestere dit indre gennem denne verden og skabe et print.

 

Så når vi arbejder med lyd og stemme, så arbejder vi med det mest intime i os.

 

Små tegn, der kan vise dig lidt om din oplevelse af situationen og derved om:

Du måske undertrykker dit indre eller føler dig usikker på det, som reelt foregår:

Der findes f.eks. en del sætninger, der viser, hvor meget vi kan undertrykke os selv, via at lukke af i hals området. Eller hvad vi kan blokere via halsen og dermed ikke få sat ord eller lyd på det, som vi føler eller behøver at formidle.

For eks. udsagn som:

Jeg fik en klump i halsen

Min hals snørede sig helt sammen

Jeg ku næsten ikke få vejret.

Mit hjerte røg helt op i halsen...etc.

Jeg fik en tudse galt i halsen

 

 

Når vi ikke får udtrykt os eller ikke kan få ørenlyd og/eller gerne vil høres - men ikke tør: Så er det ofte halsen, der reagerer/ "kommer" i ubalance.

 

Derfor er hals onder som;

hoste, halsbetændelse, halskatar,

ondt i halsen, kighoste, strubekatar/betændelse

Ikke hændelser, som "blot" opstår. Det handler alt sammen om noget, der har brug for at blive udtrykt og hørt. Steder, hvor vi ikke har bragt os i samklang med den, vi er - altså stemmet vores instrument og brugt lyden rent - fået sagt eller reageret på, hvad vi egentlig har på hjerte. Måske ikke spillet med helt åbne kort overfor den eller de, som vi er sammen med..

 

Stemmens klang og melodiøsitet.

Hun havde en stemme som en engel - kan ofte sige meget, om den person - uden vi behøver at se vedkommende - ligeledes kan det, blot at lytte til en anden persons stemme - give mange flere informationer, end vi egentlig tænker over.

 

Børn har ofte en meget melodiøs og nuanceret stemme - og dersom de begynder at tale monotont, så er det rigtig meget på tide at vi stopper op og finder ud af; hvorfor vores barn slukker for sit eget udtryk.

At høre på nogen, hvor vi ikke kan fastholde vores fokus eller hvor ordene bliver utydelige eller usynlige. Det er også et tegn på personens manglende nærvær i det som ønskes formidlet. Eller man kan sige; personen, er ikke selv sikker på; om det formidlede, må være der.

Eller også:

om vedkommende egentlig selv, mener det sagte. Til tider taler vi ikke fra hjertet og er ikke selv klar over, om det vi siger er sandt - dette afspejles også i vores stemme. Og kan gøre den monoton og utydelig.

 

Nærværets rolle også hos lytteren

Kan dog også være os, der ikke er nærværende eller reelt har tid - men ikke får sagt fra. Dette kan også afspejle sig i stemmen hos den anden. Da den anden på et ubevidst plan mærker denne afvisning og derved, måske bliver utilpas eller nervøs uden at vide hvorfor.

Eller; Hvem kender ikke det, at vi taler - blot for ikke at høre tavsheden eller for at holde på nogen, der er på vej ud af døren og egentlig vil vi gerne, de bliver. Men vi tør måske ikke spørge, om de vil blive eller om de snart kommer igen - kan også være, vi blot ikke vil være uden dem eller ikke bryder os om at være alene, mulighederne er mange. Men måden vi taler og stemmens energi og renhed eller melodiøsitet giver mange af disse infoer fra sig - dersom vi lytter.. og mærker..

 

Opmærksomhedstageren..

Nogle bruger ord - til blot at få opmærksomhed. Jeg kalder det opmærksomheds røvere eller tagere. Uden at man oplever vedkommende føler sig hørt eller at det som denne person ønsker at sige kan høres/rummes.

Ofte oplever vi, at vi bliver utålmodige under denne ordstrøm - her er det en god ide; at begynde at spørge til, hvad det egentlig er -den anden har brug for - men det er dog ikke altid et så simpelt spørgsmål .

Men blot at lade ordene strømme ind af det ene øre og ud af det andet. Det er en dårlig løsning - dersom man ønsker et meningsfyldt samvær. Og desuden stopper talestrømmen aldrig, dersom vedkommende blot får lov at tale for døve øren.

Så istedet kan det healende for alle implicerede parter være;

Giv din opmærksomhed og find ud af, hvad det er du egentlig mærker og stil så de spørgsmål - og er du på rette spor, vil du opleve stemmen ændrer sig og/eller tonefaldet bliver anderledes - så det bliver en mere levende samtale.

Ligeledes er det en måde, hvorpå du får givet dig selv til kende - og derved bruger din stemme, til at markere; hvem du er -og dermed være med til at skabe; givende og berigende møder med vækst i, for alle du møder inkl dig selv..

 

 

Lydens healende kraft.

Ønsker du yderligere info om lyden og musikkens healende kraft - findes dette i en PDF fil - findes ude i bjælken under menuen; lyd og stemme. Filen hedder;

Musik og healing.

Ligeledes findes der en powerpont omkring den hellige geometri, der implicit viser hvorledes alt er lyd og svingninger og hvor meget det påvirker vores dag og vores omgivelser

Kan ses under; Gammel viden i nyt lys; Den hellige geometri

Og vil du vide mere om energien, der ligger i ordene og kraften, der ligger i dem.

Kan dette findes i en PDF fil,: der hedder: Ords skabende kraft og hemmelige budskaber.

Findes i Power Pointen; Den hellige geometri.

Så at udtrykke sig; er mere end blot lyd - for at lægge stemme og sandhed i de ord, vi bruger er langt mere skabende end vi tror.

At stemme en guitar , det kender vi - men at stemme vores egen lyd og tonen i ordene - er lige så vigtig.

 

Lydbølgernes effekt

Når vi er afslappede eller i overensstemmelse med vores eget indre being - så har vores energi en anden wave form.

Der findes forskellige hjernebølgeaktiviteter - disse afspejles også, når vi taler og er.

Dette er med til at bringe os selv og omgivelserne i et andet rum eller lyd univers. Så lydbølger er skabende kraft - og vores univers er en afspejling af disse.

Link til nærmere info og forsknings resultater i forhold til dette, findes i et link herunder kaldet ; viden og forskning

 

Universets og menneskets kreative sphærer.

 

Alfa bølger:

alfa

Beta bølger:

beta

Delta bølger

delta

Teta bølger

teta

Disse bølger kan vi selv være mere og mere bevidste om, at arbejde sammen med eller skabe ud fra - ligeledes vil denne del af det lydskabende felt være under influering af de bevidsthedssphærer, der findes i de tilhørende regioner i hjernen.

Derfor er meditation er særdeles væsentlig kilde til at ændre sit liv, sin indsigt og dermed sine handlinger.

Der er lavet adskillige studier over hjernebølge aktivitetens påvirkning på det menneskelige sind

Nogle af disse artikler er at finde under:

Viden & forskning

 

Ligeledes er ord fyldt med skabende energi og information, der vækkes, når vi bruger ordene og lydene i ordet.

Se feks:

Enochs keys of the sacred vocals

Ovenstående er et felt, der er i støbeskeen i forhold til kurser - der bevidst bringer dig i samklang med disse forskellige niveauer - Ved hjælp af forskellige meditationer og brug af lyd, ord og skabende bevægelse.

Men første workshop kommer i Viborg d. 03 sep. 2011 - se evt. nedenfor under kurser for mere info om, hvad det er, der gør; at det virker..

 

Men lige inden du bevæger dig til dette - så lige et lille "side-indslag" for de ekstra nysgerrige:

Spændende forskning - i at omsætte vores DNAs forskellige protoner til lyd.

Her er et uddrag fra en koncert med hhv. et musikstykke, lavet over en Ørreds 664 aminosyrer - omsat til musik.

Samt en lydstykke fra 9 af mennesket protoner i DNAet - omsat til hver deres svingning, men i hørbar lyd.

 

 

DNA på noder
Ved at omsætte proteinsyntesen til musik, håber kunstnere og forskere at skabe nye perspektiver på forskningen


Af Robin Engelhardt,  fredag 06. jun 2008 kl. 00:45


Forskere elsker at eksperimentere. Ikke kun med de ting og fænomener, der findes i naturen, men også med den måde, de repræsenteres på. Grafer, formler, scanninger, diagrammer og simulationer er nogle af de mest populære værktøjer, men måske vil man fremover også få noget ud af at bruge lyd og musik.

I projektet Soundmapping the genes forsøger Bent Sørensen fra Center for Kunst og Videnskab i samarbejde med Fredrik Søegaard fra Vestjysk Musikkonservatorium og Moustapha Kassem fra Odense Universitetshospital at lytte sig til, hvordan regnbueørredens dna er skruet sammen. Ved at tage et tværsnit af en stamcelle under modning, og give hver af de 624 aminosyrer en musikalsk stemme, vil man kunne følge proteinsyntesen i cellen akustisk, og måske endda genkende bestemte motiver.

»Kort sagt har vi puttet naturen i form af forskningsdata ind i computeren, og det er der kommet klange og forløb ud af,« siger Frederik Søegaard til den aktuelle udgave af Ugeskrift for Læger.

Musikken er vant til at arbejde med meget komplekse dynamiske systemer. Ved hjælp af computerprogrammet midi-genmap, som er konstrueret ud fra den kromatiske toneskala, har Søegaard og komponisten Claus Gahrn omregnet dna-strengen til bogstaver, og sat dem sammen til ord på f.eks. 5, 8 eller 11 bogstaver.

»Det giver en asymmetrisk rytme, som vi kender fra klassisk indisk eller moderne musik,« forklarer Frederik Søegaard, men indrømmer, at det stadig er for tidligt at afgøre, om værket ud over sit nye perspektiv på naturen også vil kunne bidrage til selve forskningsprocessen.

»Det er endnu for tidligt at sige, om der er en biologisk realitet bag, eller om det handler om ren æstetik. Men det betyder, at vi får nogle ideer, nogle perspektiver«.

Musikken, der har fået titler som H1 Histamin Rainbow Trout Coding Sequence og 9 Proteins Across 5 Time Points, kunne høres til fire koncerter i maj.

 

 

Nedenfor her er så forløberne for disse kurser - Ikke disse DNA lyde, men kurser ang. lyd og stemme. Og hvor vi vil begynde at forstå, hvordan vi kan vide, om vi er i det ene eller det andet sted i disse bølge sphærer. Hvorfra arbejder vores sind og tanker - og hvad gør det ved vores stemme -at være i overensstemmelse med sit indre.

Disse kurser kan tages uden at ville arbejde med de omtalte bølgesphærer - men blot for at forløse eventuelle hals blokeringer.

 

bluemenbar

Kurser

 

Lydhealings workshop med krystal skåle, tibetanske klangskåle, japanske gonger, og rainsticks.. Mantraer og overtone lyd..

Hvorfor er det så, at lyd fra mineraler kan hjælpe eller ændre på vores ubalancer eller vores måske hæmmede eller forrykkede energi flow - hvorigennem vores bevidsthed skal kommunikere til alle dele af vores indre..

En måde at beskrive eller fortælle dette, kan være ud fra nedenstående forståelse:

Hvorfor virker det..?

Vores indre er opbygget af mineraler og livgivende vædsker.Disse partikler og celler m.m. har deres egen resonnans. Resonnancer skaber svingninger - er svingninger og svingninger skaber mønstre ind i materie eller stof.


Hvad er det så, der gør en sådan lyd til det - jeg kalder; en hellig Lyd.

Først og fremmest korresponderer mineraler og hvis påvirket så de begynder at danne toner - vil deres svingning samsvinge med vores mineraler og cellerne i vores indre (Krystalskålene og de Tibetanske klangskåle er sammensat en viden om krop og sjæl og derfor bruges kun de mineraler, som vores celler er opbygget af og med) - og derfor vil der være en samklang.

Man kan sige; Kroppen genkender tonerne og deres svingnings frekvens eller rettere det mønster, som kommer via disse toner. Da enhver tone skaber et mønster ind i materien.

Disse mønstre reagerer vores celler, blod, nervesystem på - da det er genkendelige og uforstyrrede meddeleser om vores oprindelige rene sinds struktur. Det er årsagen til vores indre forstår disse informationer og vil over en lille tid med disse rene mineralers toner begynde at komme i samklang med de mønstre som tonerne skaber. Og I ethvert mønster ligger implicit en bevidsthed. En bevidsthed, der rummer infoerne om en tid, hvor energien fik lov at skabe, ud fra en urenergi i universet. Og ved at dette mønster overfører sin struktur til vores måske beskadigede mønster - kan det være med til at genoprette de grundtoner, vi i vores egen indre essens består af.

De grundtoner er det, som helbreder os, giver os mulighed for at høre, hvem vi egentlig selv er og hvad det er; vi behøver, for at gå den vej, der nu er vores.

Så Sacred Sound kan åbne op ind til vores egen bevidsthed. Og de infoer, der ligger derinde, er tit det, som vi har undertrykt eller blot ikke ville tro, er iorden at lytte til.

 


Dernæst arbejder jeg ud fra sammensætning af skålene, således; at de interagerer på bestemte måder med vores organer, energicentre - men nok ligeså vigtigt at forstå, så er de forskellige mønstre, der opstår via tonerne lig med forskellige informationsmuligheder eller porte, som vores sind kan rejse af. Så når disse mønstre dannes rent i vores krops celler - så genopretter det vores hukommelse og cellernes vibrations niveau - og bliver derved nye byggesten til at skabe ud fra den uspolerede hukommelse af, hvorledes vi har oplevet verden uden spaltning -altså ud fra en oplevelse af fred, at være elsket og kunne leve i lys med den bevidsthed, der eksisterer der.

Altså hellig lyd kan være en port til at genhuske vores paradisiske tilstand - der hvor vi ikke har spaltet livet - og derved spaltet os selv.

Store ord - men dog alligevel muligt.

Og nok ligeså vigitg. Vi oplever ofte at få forløst de blokeringer, der afholder os fra at leve i den bevidsthed.

Har du lyst til en sådan oplevelse af lyd og overtone magi - kommer jeg gerne ud - Jeg behøver doog mulighed for at være i en sal eller større rum - og at der kan mørklægges - sidste er dog ikke svært, da jeg selv kan medbringe sådanne materialer.. tager blot lidt ekstra tid og en hjælpende hånd..

 

Hos mig selv er jeg dog i fuld gang med restaurering og ombygning til disse nye kurser, hvor netop lyden og stemmen vil blive arbejdet med - sammen med et specielt rum, hvor lyset vil blive brugt til at skabe forskellige farver. Her vil vi sammen med specifikke åndrætsøvelser m.fl. andre øvelser, der hhv.bringer dig ned i kroppen og løsner tunge, kæbe og hals muskulaturen, arbejde med sindets egen regenerende og skabende lyd samt bevægelse..

 

Kurserne er skabt udfra tanken om: At finde og løsne sine blokeringer via stemmen og åndedrættet under og i de forskellige indvirkninger fra bl.a lyd og farver. Undervejs vil blive givet : Meditation, bestemte øvelser til afspænding og en indre bevægelsesrejse, hvor din krop er med i sin helt egen form og udtryk.

Herunder bruges også øvelser hvor dit bækken og bækkenbunden løsnes og arbejdes med sammen med nakke, hals, kæbe og tunge samt forskellige øjen øvelser .

 

Men blot følg med her på siden - den vil i den kommende tid opdateres ..