Manuel behandling

På nuværende foregår alt på briks -

men ellers ud fra samme metode som vist nedenfor.

Manuel behandling består i impulser, tryk, stræk eller anden form for at arbejde med kroppens muskler og led. Dette ofte i forbindelse med at frigøre spændinger, øge en svækket muskeltonus, afhjælpe belastede led eller kropsområder. øge bevægelighed eller skabe større kontakt til et område der har brug for hensyn og mere opmærksomhed....

 

Afspænding er ikke, som mange tror noget passivt. Det er tværtimod noget, som
kræver en aktiv indsats, i et samarbejde mellem klient og behandler.

 

 

Under en behandling vil nedenstående være det som tages udgangspunkt i at behandle og aktivere.

 

Det hele menneske

 • Hele nervesystemet
  og sanserne.
 • Kropsbevidsthed og
  bevægelse.
 • Træning i afspænding
  og visualisering
 • Holdningsgennemgang
  og vejrtrækningen.
 • Psykomotologi:
  Viden om sindets bevægelse

 

Gennem den afspændingspædagogiske
behandling vil du få en helheds-
fornemmelse af din krop. Der fokuseres
på at oplevelsen af kroppen er forbundet
med følelser, sprog og intellekt.

Afspænding virker ikke nødvendigvis fra den ene dag til den anden, der er ikke tale
om patentløsninger eller hurtige justeringer af "fejl i apparatet"! Det kan kræve flere
behandlinger for at opnå den ønskede udvikling mod løsning af problemet/årsagen.

 

Afspænding er et middel til mental og kropslig bevægelse!

En behandling er individuel og tager i reglen en time. Den starter altid med en samtale
om, hvorfor du har henvendt dig og hvad dine forventninger til forløbet er.

 

 

Jeg er medlem af Danske Afspændingspædagoger (DAP).
Jeg arbejder efter DAP´s etiske regler og har således tavshedspligt.