Selvudviklingsgrupper

 

 

Her arbejder og underviser jeg indenfor de områder, der skaber mulighed for en øget :

egenindsigt
bevidsthed og forståelse
kropsbevidsthed
krop og bevægelse

 

Jeg bruger bl.a
bevægelse som vejen til øget egenindsigt
visualisering og afspænding
sanseøvelser
sansningens kunst
seksualitetens indre kraft, som vej til øget selvindsigt

lyd & yoga

åndedrætsøvelser og dynamiske meditationer

 

Jeg underviser bl.a i nedenstående emner samt giver øvelser, der skaber tillid til egne evner - men også en evne til egen evaluering af;

Hvad fungerer og hvad fungerede ikke og hvorledes kan dette ændres.

Øvelser i at lære at undervise

Øvelser i selvværd og egenindsigt

Øvelser i dialog og sansning

Øvelser der giver kropsbevidsthed

Hvordan integrere dig, som den, du er - i din hverdag.

 

 

Når vi tør at stå ved os selv, vil det som har brug for at blive korrigeret blive bragt frem. Efterhånden som dette sker og det forvandles til nyt - og dette nye bliver brugt.

Da er det, det - som skaber dine drømme og din sande rejse gennem livet.

 

Jeg er medlem af Danske Afspændingspædagoger (DAP).
Jeg arbejder efter DAP´s etiske regler og har således tavshedspligt