Sindets egen unikke helbredende evne

Hvad er helbredelse egentlig ..?

Hvordan kan noget heles ved en håndspålæggelse - en bøn - eller gennem et møde med et individ, der tillader os at elske eller føle os elsket..!

Er et godt helbred lig med at tillade sig selv at udfolde sit indre; at have en lyst til at leve og være tilstede?.

Betyder et godt helbred i bund og grund; At mennesket lever helt i bredden: udfolder sine kvaliteter og breder sit indre ud. Ikke bukket eller bøjet ikke krybende eller skrabet - men stående lodret på sine fødder og bredende sine arme ud for henholdsvis at favne og give.

 

Sindet er vores evne til at sanse de dialoger, der opstår i vores indre på alle niveauer - man kunne kalde det en reflector - og så mærke, hvad disse infoer skaber af oplevelse, følelse, billeder, stemning - altså, hvorledes tolker vi det, som opstår i os.

Denne tolkning skaber en sindsstemning eller sindstilstand.

Og ofte har vi gennem de overbevisninger, vi hver især har dannet os - nu en form for dommer, der vurderer disse infoer og følelser, som opstår i vores sind - og deraf kommer vores generelle handlinger - de færreste af os handler 100% i nuet, og derved handler vi på disse infoer fra vores indre og den dom, vi giver disse infoer.

Det er denne dom, der er med til at hæmme det flow, som skaber helbredelse - da vi fordømmer enten vore følelser, egne evner til ikke at være gode nok. Vi tillader ikke os selv at være sande eller tror måske ikke, vi dybest set er ønskede, når vi er dem vi er, og dermed lukker vi af for den egentlige livskraft.

Vi hæmmer herved at være hel bred og bliver istedet liggende i inderbanen, medens vi lader os overhale. Og alle, der tillader sig at gøre det, vi egentlig gerne ville - de bliver nu til synderne. De, som vi synes, der overhaler.

bloemenbar

Den syge dom

Så nu har vi via vores sinds fejlopfattelse skabt et regulært drama og en indre krigszone.

Alt dette ved vi inderst inde godt stresser vores immunforsvar; at være i krig med sine indre og ydre dæmoner.

Egentlig kun skabt af vores egen opfattelse. Så det at lade sindet genoprette eller rettere helbrede sin syge dom - altså sygdommen. Det er at lade det, som opstår indefra få et frit flow uden dom. At vi ikke forsøger at forstørre eller formindske de signaler, der opstår fra det uspolerede selv.

De fleste af os har et arsenal liggende af bomber eller argumenter fra alle de steder, vi har følt os ramt - så nu skal andre ikke begynde at føre sig frem - ej heller skal vi selv risikere at komme i fedtefadet eller udstille os - så vi kører med seler og livrem - dersom vi da ikke ligefrem er de, der kører alt for stærkt. Netop for ikke at mærke. Da det at mærke måske ville punktere facaden eller skabe en mulighed for at mærke; At livet ikke er så godt - som man gerne vil have det.

- Så bomberne bruges enten til at destruere os selv eller vores omgivelser - how nice that is - så kan vi holde alt på plads og i den skønneste orden eller kontrol - alt styret ud fra denne indre dommer. Der enten har vurderet; vi er useless eller; at alle andre skal holde sig på måtten.

Kan selvfølgelig også være denne indre dommer har dømt; At der findes kun een sandhed og een verdensfrelser- og den viden, er man nærmest den eneste, der har.

sycamore_flipped

Bøn - helbredelse, kærlighed uden dom..

Så hvad er det, der helbreder..

eller genopretter det skadede..?

At give og favne frit uden vurdering, illusion eller dom.

Når vi er i stand til fuldstændig uden dom, uden forventning, bagtanker eller manipulation at give frit af det, som kommer indefra - og at vi ligeledes ikke bliver hængende for at kontrollere, om det givne nu opfører sig på nogen bestemt måde. Når det, som ikke er styret af nogen dom, får lov at komme til stede i ethvert nu - og dersom intet sker, at det ligeledes er det, som får lov at være - da vil energien; "den skabende kreative intelligens", begynde at bringe et individ gennem en genoprettende korrektionsproces. Når vi ikke vil have andre til at være de, som gør os sande eller rigtige eller hele - men vi lader alle være frie. Når vi ikke er afhængige af nogen eller noget, for at vi selv kan være sande..

Som hvis du har snoet et klæde, til du ikke kan sno det mere og så slipper den energi, der har tvunget klædet i en retning, da vil klædet langsomt finde sin oprindelige form - og glatte rynkerne ud, så det frit kan folde sig omkring eller vifte i brisen - eller hvilken vind, som nu og da vil strømme ind gennem eller under dette klæde.Og deraf langsomt finde nye måder at møde sine omgivelser - det er kun, når vi vender og drejer os for at gøre alt rigtigt, at vi strammer muskler, nerver og kar, intellekt og mind - til de mister deres oprindelige form og evner - og ikke længere kan være eller gøre det, som de var ment til at gøre - og hvilket klæde kan være hel-bred, når det er snoet til en lille tynd streng.

 

 

Sindets egen genoprettende kraft:

kommer fra Universets energi og er:

Lifeforce and nature -

Når vi tillader vores indre; at finde tilbage til det oprindelige i os - når vi ikke længere lader fejl opfattelser styre vores vej og vores måde at gøre tingene på - så kan vi lade livskraften gå i den retning, som dens natur nu i sin egen kreative bevidsthed ved, der skal til for at skabe vækst - og først i det øjeblik kan vi begynde at genoprette det syge sind, organ, væv og alt andet, som ikke har kunnet få lov til at leve i et sundt og nærende miljø.

- Men hvordan ved vi at vi er på rette vej, eller hvad der er sandt og vigtigt for os?

Hjernen vil altid gerne blande sig med sin viden om, hvad den har hørt eller ved - så at kunne slippe sine infoer omkring hvad hjernen er lagret med af bør og skal samt anden viden, der ikke kommer fra dit eget indre. Det er det første step til at lytte til de impulser, der kommer indefra.

 

 

holy hands

Selve livskraften er i sin pureste essens kærlighed

og ud af den kærlighed kommer en ægte væren tilstede.

Og i dette nærvær ageres der blot, hvor der er behov for at gøre noget

- og dersom der ikke er et behov, så er denne livskraft nærværende med en klar følelse af at ville være tilstede i alt - uanset og uden nogen binding, ønske eller mål - ingen specifik retning. Blot med en essens eller vilje til at ville være presense. Da dette nærvær hviler i bevidstheden om, at alt opstår konstant af nuet og bringer det næste skridt. Dette uden nogen form for tvang eller manipulation. Så når et behov opstår, vil det synliggøres og komme tilstede af sig selv - tiltrukket af dette nærvær. Ligesom yin og yang

 

Og når denne livskraft agerer, vil den vise sin helt egen unikke identitet, der vil være i overensstemmelse med dette indre, som hos hver af os er så enestående. Denne livskrafts identitet kan dog kun blive synlig og vise, hvor unik den kreative intelligens er. Dersom vi tør stå ved, den vi er -

Og derved er næste skridt at lytte til disse indefra kommende signaler og så finde ud af, hvornår der er overensstemmelse mellem både højre og venstre hjernehalvdels måde at sanse og agere.

sycamore_flipped

At vælge vejen - er at vælge overensstemmelse mellem højre og venstre hjernehalvdel.

I det øjeblik, der er overensstemmelse i det, dit indre sanser og det, som dine evner i forhold til at udføre det, siger god for - og det samtidig stemmer overens med din inderste kernes identitet - så skaber du ud fra en anden syntese, end den vi er vant til.

Og denne syntese er det, som skaber den sande frugt for dit indre - og derved også det, der skaber den rette vækst. Altså vejen til et godt helbred.

Så når du derved vælger at gøre det, som er i overensstemmelse med både højre og venstre hjernehalvdels måde at forstå og ville livet - kommer den udadrettende energi til sin rette form - for nu kommer der en ageren, der vil føre frem til det, som i dit indre er essensen for dig at nå frem til.

En ageren hvor du ikke behøver at vide fem år frem, hvad der skal ske - eller hvorfor du i nuet ønsker at gå den vej, du gør - det kan være at det som i nuet former sig til et langt forløb skal afbrydes fem meter længere henne, eller det som så ud til blot at være et øjebliks ønske bliver en livslang læreproces, der tager dig på helt nye veje og spor. Veje som gør, at alt du havde med dig for en tid slet ikke ser ud til at skulle bruges og måske heller ikke skal bruges - alt dette vil dog være i den skønneste orden, dersom du i dit indre tør: At gå den vej - som ikke er skrevet i nogen bog. Tør at lade dit indre vise dig hvilken vej, du skal gå.

Har du tillid til den kreative intelligens evner og indsigt - da har du tillid til, at dine egne inderste kvaliteter dybest set er der, hvor livet vil finde sin sande udfoldelse for dig.

Og det er der, hvor aktiv intelligens som skabende kraft kan genoprette det, som er gået i uorden - eller rettere har mistet sin egen evne til at forbinde sig med det skabende princip på rette måde for helbredet.

 

Så når en hånd eller en bøn kan helbrede, da er det fordi du i den korte stund, hvor du overgiver dig til at modtage hjælp; giver slip - og tillader en intelligent skabende kraft at komme tilstede og genoprette det, som er fejlstyret - og derved har blokeret eller sendt livskraften i fejl retning.

 

bloemenbar

At give gaver med vækst i

At der undervejs i denne genopretningsproces kan være svære hurdler. Er der, hvor hjernen har været fodret med forkerte eller usunde infoer, og disse usunde byggestene skal nu fjernes - hvorved der opstår tomrum. Eller store dele af strukturen, som disse usunde sten har føjet sammen til en mur eller anden form, de kollapser. Og den enkelte, som vælger denne genopretningsproces , må for en stund bruge tid på at fjerne disse murbrokker og andet uanvendeligt. For så at bygge med de rigtige sten.

Dette indebærer ofte, at man i denne proces skal.turde at give slip og løsne de bekendtskaber og bånd, der ikke skal have den kontakt og/ eller den opmærksomhed, de før fik. Måske endda slet ikke skal have nogen opmærksomhed fra dit indre over en længere periode. Denne uvished, når sindet genopretter, er det, som du i dit indre skal turde.

At blive ved med at tro på de infoer, som kommer indefra - og så forholde dig til den sandhed - det er dybest set den eneste måde, verden kan forandres - ved at du forandrer dig.

Og tør vi det ikke selv, hvordan skal vi så kunne mene, at verden skal kunne ændre det.

Når du tør at ændre dig og sætte fri - da vil det, som du giver til dine omgivelser skabe andre muligheder for disse og dig selv - samtidig når du giver, hvor der er overensstemmelse mellem højre og venstre hjernes infoer, da vil de gaver, du giver, også på det fysiske plan være af en anden karakter - for med hvilken hensigt giver du dem, og skaber de ret vækst til den person, du giver denne gave til. Ofte er de gaver, vi giver til andre, lappeløsninger, fordi vi ikke tør give helhjertet.

Med ordet lappeløsning skal forstås; som den, der tisser i bukserne - for en kort stund, bliver glad - men ikke vækket, til at finde sin inderste kerne.

Så når vi giver til andre, hvad er det så, vi giver og hvorfor?

Da jeg næppe kan vide, hvad en anden skal med sit indre - kan jeg på det nærmeste kun give det, som mit indre fortæller mig vil være den rette gave - altså der, hvor der er en overensstemmelse imellem mine egne ører.

 

Når den rette energi bliver den styrende, vil økonomien begynde at finde de midler, der skal til.

Og går vi den vej der er sand for os - træder universets skabende intelligens tilstede på en måde, så de midler, der skal til, opstår - uanset hvordan det så skal hænge sammen, så kommer det til at hænge sammen - blot skal vi selv turde at slippe.

Det er i sin essens sindets egen selvhelbredende kraft, der herved forløses og begynder sin vej til et liv, der er i overensstemmelse med livslovene.

 

Og lever du ud fra disse livslove, vil det som du møder undervejs, have behov for din opmærksomhed og kærlighed på en måde, der er ganske anderledes end den måde, du før har mødt livet og andre med.

For så ved du, der ikke findes tilfældigheder eller ubetydelige hændelser.

Alt omkring dig - kommer til dig af en årsag, der behøver dit nærvær.

sycamore_flipped

Hvad kan så helbrede?

I bund og grund - at vi kigger på alle de steder, hvor vi har en dom.

En dom, der skaber, at vi ikke er tro mod det, som kommer fra vores kerne rent og uforfalsket. Men i stedet kommer til at se gennem de briller, der tror på og oplever verden gennem:

Jalousi, misundelse, mindreværd eller en anden opfattelse, der dybest set ikke bygger på sande værdier.

Her skal forstås, at ethvert menneske er unikt og skal ses i det lys. Og at når vi anerkender det lys i et andet menneske - uden at stille os selv højere eller lavere - bliver vi lige værdige. Det er først her, de sande venskaber og møder kan foregå - ligeledes er det her, vi bliver sande medarbejdere og ikke længere skal løbe stærkere end vi kan, for at være gode nok eller omvendt: Vi behøver ikke at gemme os, fordi vi tror, vi ikke duer.

Så når vi er jaloux eller føler os mindreværdige - er der et område i os selv, der ønsker, vi skal tage fat på at ændre; enten denne opfattelse eller den måde, vi selv lever på.

 

Oftest er vrede blot en information om, at der er områder i dig, der har brug for at blive set, hørt og elsket - og at du derfor har handlet eller måske; netop ikke handlet på en sund og helbredende måde for det, der skaber sunde relationer og et godt helbred. Områder, hvor du ikke har haft nok indsigt eller opmærksomhed på, hvorfor du har valgt at gøre det, som du har involveret dig i. Og dermed en info om, at du ikke har forholdt dig til baggrunden for dine egne valg og behov - og nu skal korrigere dine værdisætninger og din opfattelse. Både af det skete og dine handlingers udspring.

Måske er vrede dybest set det bedste spark i rumpen til at få set på det, som behøver din opmærksomhed - og hvor du har givet dig selv en fejl rolle i forhold til det, som du tror skal gøres eller er - og så det, som sandt behøves eller skal være..

For hvor der er noget, der skal korrigeres, der er vores emotioner en hjælp. En hjælp til at finde den dybereliggende årsag til de ønsker, som ligger bagved vores handlinger og valg - dersom vi vælger at lytte til den røst, indsigt, mangel eller mis forståelse, der ligger bagved emotionen. Vores emotioner (og drømme) er oftest den vigtigste kilde til at kunne korrigere sindets illusioner og fejlopfattelser.

Ligeledes er jalousi også blot en måde at få din opmærksomhed ledt hen til et område, hvor du skal ændre din egen opfattelse af dig og hhv. det element, der skaber din jalousi. Samt tricksteren til at denne jalousi opstod.

Og hvordan kan vi være mindreværdige, dersom vi er i tillid til at være det, som vi sandt er. For ville vi overhovedet være skabt uden skaberens velvilje - og derved må vi være ønskede med netop de evner, vi kommer med..

- så er der en mindreværdig følelse, må der være områder i dit indre, der ikke er blevet erkendt eller udfoldet. Og som derved ønsker din opmærksomhed, for at du skal turde udfolde dit indre noget mere. Ud fra din sande kerne og ikke det, som du ser og hører andre gøre. Tør du ikke leve ud fra dig selv, men kun det, som andre gør, vil du altid rende efter noget udefra som værende trendsætteren. Og hvornår er det så godt nok, smart nok, klogt og intelligent nok? Hvem sætter den standard og den dom...?

Men gør du istedet det, som er indefra kommende - så vil det åbne de døre, som dit indre kan og vil udtrykke sig gennem - og hvor du vil vide, at det er her, dit indre finder ro og den essens, som i sidste ende er den for dig: ægte lykkefølelse.

 

Så at have et sundt helbred, er at leve sig selv og sit indre, med det som kommer.

Det sker, når du tør:

Tage imod det som kommer. Med accept af alt, hvad som derudaf opstår. -

Som når man modtager en gave, givet af den, der elsker dig højest; og så vide:

At der er den dybeste kærlighed bagved det, som sker.. Kun skabt for at give dig den størst mulige indsigt i sand kærlighed og sand livsgerning.

 

Så når vi gemmer os bag illusioner og ikke har set, hvad der ligger under vores egen facade, så vil dommen altid være den højlydte partner, der driver os til madness, adskillelse, fattigdom, og i sidste ende sygdom. .

 

Bottumline is

Er vi vores tanker og følelser eller er vores tanker og følelser os - hvem bestemmer dette?

 

Hvad sker der, når vi træder et skridt tilbage og giver slip?

I tillid til at nuet vil præsentere, hvad der så er, når vi vælger at være tilstede uden andet. Hvilke handlinger er der så et behov for, og hvor kommer disse handlinger nu fra.

bloemenbar

Suplerende info

findes på nedenstående sider

For at se henholdsvis indikationer på om du er på rette spor og/eller hvilke mulige faldgruber, der undervejs kan opstå. Og som måske gør at processen hænger fast eller for en periode er svær.

Findes herunder eller i bjælken tv.under :

Den kreative intelligens' støtte undervejs

eller under

Faldgruber og hurdler

 

isis