Skoler

Her kan undervisningen både være målrettet til underviserne altså lærer gruppen

eller til eleverne

 

Til eleverne:

Undervisningen kan foregå som forløb, ligesom idræt - istedet er det ofte indendørs men med masser af kropslig udfoldelse.

Minimums behov er 45 min men for optimal læring er 2 X 45 min.

Hal og musik anlæg plus mulighed for madrasser.

 

Er det mere i forbindelse med det ergonomisk, kan dette foregår som klassseundervisning.

 

- findes der børn med svagheder indenfor læsning, koncentration, finfølelse, motoriske vanskeligheder, etc- er dette også muligt at arbejde med - dette dog så som enkelpersoner.

 

I forhold til børn, er det at arbejde med den motoriske udvikling, give dem en fornemmelse af ergonomien i forhold til deres egen krops velbefindende, emner som vi er dybt engererede i indenfor vores fag.

Da det at have så god en kontakt til kroppenss signaler og egen visdom, er lig med at give den bedste hjælp til at børnene kan finde deres rette vej gennem livet.

Tillige er det, at øge deres kontakt til deres forskellige sanser samt stimulere både deres grov og finmotorik, vigtigt i forhold til en sund indlæring.

 

Dette kan gøres på mange måder, men overvejende arbejdes med legende og sel erkende øvelser - der tager udgangspunkt i børnenes egne oplevelser. Derved bliver de ofte bevidstgjorte om at lytte til kroppen og hvad de kan gøre for at korrigere, det som ikke virker optimalt.

Igen arbejdre vi ud fra at give øvelser, der øger:

kropsbevidsthed
krop og bevægelse
sansning og centrering
åndedrætsøvelser
alt leges ind
ordets og lydens kraft

øvelser til reorganisering af kroppens optimale tonusforhold
visualisering og afspænding til øget sensibiltet og grounding

se også emner under højskoler og grupper

 

Til Lærerne/underviserne:

Det kan foregå som dag, eftermiddags, aften eller weekend -forløb

og være en blanding af både teori, materiale- undervisnings orienteret, men også med integrering af de enkelte undervisnings emner i kroppen.

da een ting er at huske mentalt - men det som kroppen har mærket og prøvet giver en dybere og bedre hukommelse.

 

Så som indgangs vinkel til al min undervisning inddrages kroppen.

 

I skulle gerne som undervisere bagefter kunne videregive og formidle det lærte også som noget i selv har mærket har en effekt.

 

 

 

 

Se for videre beskrivelse af mig og mit fag
under holistisk menneskesyn
behandling
og om faget afspænding og psykomotorik

 

Når vi tør at stå ved os selv, vil det som har brug for at blive korrigeret blive bragt frem. Efterhånden som dette sker og det nye bliver brugt, er det, det - som skaber dine drømme og din sande rejse gennem livet.

 

Jeg er medlem af Danske Afspændingspædagoger (DAP).
Jeg arbejder efter DAP´s etiske regler og har således tavshedspligt