Tantrisk Alkymi

Natha yoga

The lotus Dancer of

lotus paint

The Inner Tempel of ISIS

For further info see:

Livskraften der helbreder

 

Yoga kan udføres udfra mange principper og former - men Natha Yoga er en form, der ligger tæt op ad Raja yoga og Hatha yoga. Derudover er der enkelte andre redskaber som tages i brug undervejs - for at bedre fordybelsen og overgivelsen til denne indre styrkelse og renselse.

Med renselse, menes de ophobninger i kroppen, der opstår udfra både nedbrydende eller stive tankeformer, uhensigtsmæssig indtagelse af fødeemner, som kroppen har svært ved at nedbryde. Følelsesmæssig kan kroppen også være tilstoppet eller fyldt med uafklarede områder, der sætter sig i lemmer, organer og skaber tåge for tankesindet. Tankesindet kan som sagt hænge fast i forældede tankeformer, stivsind og dermed får kroppen byrder, der ikke er opbyggende men nedbrydende.

Da alle de stivsindede tanker et menneske er under indflydelse af, de spejler sig i kroppens muskulatur - så når kroppen bliver strukket og må slippe de dybereliggende lag af spændinger - bliver de tankeformer og følelsesmæssige ubalancer, der ligger i disse spændte led og muskler aktiveret og dermed synlige for den enkelte. Og derfra kan nye handlinger og nye indsigter hentes og blive det som skaber ny indsigt og viden samt erkendelse og mulighed for at ændre den livsstil, der nu ikke længere er brugbar.

Men som yin og yang, så kan der ligeledes være de mennesker, der er for eftergivende - De vil opdage, at når de bruger kroppen på denne måde, så er de i deres led alt for eftergivende. Men ved at gå i dybden med denne eftergivenhed, hvor de sensorer der skulle sige stop, når kroppen reelt ikke har muskelkraft eller en reelt opbygget styrke til denne yderlighed i ledstillingen, der vil yogaformen skabe en impuls, således at den enkelte vil opleve en dybere trang til at stramme op. Stramme op ikke blot i kroppen men på alle aspekter i livet - dette er en implicit naturlig reaktion der kommer, når leddene oplever - at de overbelastes, fordi de ikke har den muskulære hæmning, der er nødvendig. Og det er for nogle netop det, som skal til for at de også på andre områder i deres liv begynder at mærke evnen til at sige fra, tage sig selv mere seriøst, stramme op og skabe mere struktur.

Natha yoga er som alle andre yoga former udviklet udfra en forståelse af kroppen som værende et levende tempel. Et tempel for den allestedsnærværende universelle kraft, (hvilket kroppen er for alle), - men Natha Yoga er en yogaform, målrettet til at den enkelte bliver istand til at åbne kanalerne i krop og sind udfra en forståelse af det vi kender som den seksuelle kraft eller impuls den bliver brugt og aktiveret i disse yogaøvelser - og derved bliver en åbnende port til din egen iboende potentialer og givne ressourcer.For på den måde at lade den Højeste Gudsbevidsthed blive en iboende vågen og erkendt kraft. Som kroppen både kan rumme, gå dybere ind i og være i bevidst samarbejde med.

I den første PDF fil, er omtalt kort de 7 yogaformer alle andre udspringer fra. Derudover er der i de andre vedhæftede filer, omtalt andre indsigter og muligheder, der bliver til en forståelse eller rettere en erkendt mulighed, efterhånden som den enkelte kommer i dybere kontakt med sin forbindelse til den universelle kraft -og bliver istand til at arbejde med denne i gennem afspænding og overgivelse.

Alle PDF filer kan frit downloades - ses ude i menubjælken t.v. De indeholder alle, som før nævnt, indsigter og forståelse fra det aspekt, den energi, som tantrisk alkymi bevæger og beliver.

Og vil være aspekter, vi kommer omkring undervejs i kurset.

 

De forskellige infoer ang. forløb med tantrisk alkymi - kan findes på ovenstående link (livskraften der helbreder) - sammen med yderligere info ang kurser, forløb og tidspunkter..

 

merkaba. gif 2

 

egypt3.jpg

 

egyptarcb.jpg

 

Enhver sygdom i kroppen er en ubalance i tankesindet og en ikke erkendt forståelse af de guddommelige indsigter og love - og de dertil hørende selvopfyldende natur love.

 

Bogen Livets Hormoner forfattet af Heilpraktiker A.Larsen kan give en glimrende forståelse af mange af disse sammenhænge mellem krop, følelser tanker og sindets krinkelkrogede veje.

 

Image