Thots tavler

Findes ovre i bjælke menuen - lige under overskriften Thots tavler.

Dette her er blot en lille kuriosotet, for;

Selv i øjet

ligger en sandhed for den søgende, til at komme gennem Himlens port

arithemetics eye of thot

Jesus sagde:

"Elsk din broder, som din sjæl

pas på ham, som din øjesten !"

(Logion 25)

 

Herunder findes en forklaring på ovenstående billed, i to versioner - som repræsenterer det samme, men blot vist på forskellig viis.

In arithmetic The Eye of Horus with fractions:

In the Ancient Egyptian measurement system, the Eye Of Horus was used as a form of fractional notation, each of the parts of the eye 
representing a different fraction. The parts of the eye were divided as follows:
 

 • 1/2 was represented by smell, symbolized by the right side of the eye in a form of the nose.
 • The pyramid text says: “Behold [the fire]  rises in Abydos and it comes; I cause it to come, the Eye of Horus. It is set in order upon thy brow, O Osiris Khenti-Amenti; it is set in the shrine and rises on thy brow.”

 • 1/4 was represented by sight or the sensation of light, symbolized by the pupil.
 • The pyramid text says: “Perfect is the Eye of Horus. I  have delivered the Eye of Horus, the shining one, the ornament of the Eye of Ra, the Father of the Gods.”

 • 1/8 was represented by thought, symbolized by the eyebrow.
 • The pyramid text says: “…the Eye of Horus hath made me holy…I will hide 
  myself among you, O ye stars which are imperishable. My brow is the brow of Ra.”

 • 1/16 was represented by hearing, symbolized by right side of the eye in the form of an arrow pointing towards the ear.
 • The pyramid text  says: “That which has been shut fast/dead hath been opened by the command of the Eye of Horus, which hath delivered me. 
  Established are the beauties of the forehead of Ra.”

 • 1/32 was represented by taste, by the sprouting of wheat or grain from the planted stalk, symbolized by a curved tail.
 • The pyramid text  says: “Come, the Eye of Horus hath delivered for me my soul, my ornaments are established on the brow of Ra. Light is on the faces of 
  those who are in the members of Osiris.”

 • 1/64 was represented by touch, symbolized by a leg touching the ground.
 • The pyramid text says: “I shall see the Gods and the Eye of 
  Horus burning with fire before my eyes.”

THOTs tavler er langt mere end blot ord og tal, der beskriver en vej - selve ordene danner indre huse for den søgende, der skal lære respektfuld at træde ind og åbne dørene undervejs.

.

Og er det ikke sagt af Jesus:

"Splinten i din broders øje ser du, men bjælken i dit eget øje ser du ikke.

Når du trækker bjælken ud af dit eget øje, så vil du kunne se at trække splinten ud af din broders øje".

(logion 26)

 

Herunder er det beskrevet og vist mere visuelt

thots hoved.

 

Heqat

In the Ancient Egyptian measurement system, the Eye Of  Horus represented a fractional quantification system to measure parts of a whole. The entire eye measured 1 heqat.

And each of the parts of the eye measured fractions of the heqat.

The Right Eye of Horus represents;

concrete factual information controlled by the left brain.

It deals with words, letters, and numbers

and those things which are describable in terms of:

sentences or complete thoughts.

It approaches the universe in terms of male oriented ideation.

 

The Left Eye of Horus represents abstract

aesthetic information

controlled by the right

brain. It deals with esoteric thoughts and feelings and

is responsible for intuition

. It approaches

the universe in terms of

female oriented ideation.

We use the Left Eye,

female oriented,

right side of our brain for

feeling and intuition.

 

 

 

 

 

 

 

"...the Eye of Horus hath made me holy...I will hide myself among you, O ye stars which are imperishable. My brow is the brow of Ra." The Pyramid Texts

Thought 1/8 heqat or

40 ro

1/8 heqat represents

thought. 

 

 

 

Hearing 1/16 heqat or 20 ro

1/16 heqat represents the ear. The figure points towards the ear on the face.

"That which has been shut

fast [dead] hath been

opened by the command

of the Eye of Horus, which

hath delivered me.

Established are the

beauties of the forehead

of Ra." 

The Pyramid Texts

   

 

 

 

 

 

"Come, the Eye of Horus hath delivered for me my soul, my ornaments are established on the brow of Ra. Light is on the faces of those who are in the members of Osiris."The Pyramid Texts

Taste 1/32 heqat or 10 ro

1/32 heqat part of the EYE represents the sprouting of

the wheat or grain from the planted stalk. It represents

food and taste.

 

 

 

Sight 1/4 heqat or 80 ro

1/4 heqat represents seeing, or the sensation of light.

"Perfect is

the Eye of Horus. I have delivered the Eye of Horus

the shining one,

the ornament of

the Eye of Ra,

the Father of the Gods

." The Pyramid Texts

   

 

"Behold [the fire] risith in Abydos and it cometh; I cause it to come, the Eye of Horus. It is set in order upon thy brow, O Osiris Khenti-Amenti; it is set in the shrine and riseth on thy brow." The Pyramid Texts

Smell 1/2 heqat or 160 ro

1/2 heqat represents the

nose and  the sensation of smell.

 

   

 

Touch 1/64 heqat or 5 ro

1/64 heqat represents planting a stick into the ground. 

"I shall see the Gods and

the Eye of Horus burning

with fire before my eyes.

The Pyramid Texts

 

 

As you examine the concept, the idea of weights and measurements begins to make

more sense, that is until you add the fractions of the heqat together.

They add up to 63/64ths.

 

Tavlerne vil komme tilsyne snarest ovre i bjælken t.v.

indtil da - er du velkommen til blot at nyde lidt af egyptens billedsymbolik.