Uddannelsessteder

Klik her, for en mere specifik og udførlig beskrivelse af hvilken undervisning, der målrettet er sammensat til hhv.:

Skoler og Højskoler

 

- og ellers se nedenstående forslag/info:

 

At blive tydelig.

Ønsker du at blive mere nærværende og tydelig i din undervisning. Både som person og i forhold til materiale og fremtoning.

Hvordan bliver du og dit udtryk mere tydelig

Lær at evaluere dig selv, som person og som underviser.

 

white eagle

 

Hvorledes holder du dine tilhørere i en indlæringsmæssig god atmosphære - og skaber en god indlærings proces.

Her indrages alt;

både i forhold til siddestilling/placering

Øvelser til at stimulere indlæring

Øvelser til at vække hjernens forskellige bevidsthedscentre

Øvelser til at skabe et optimalt indlæringsmiljø- og stemning

Øvelser der skaber aktive og deltagende tilhørere.

Samtidig med at du/I vil få øvelser og selv mærke effekten af disse, vil I få en veldokumenteret undervisning i hvorfor det virker. Da alt som bliver givet, er ud fra:

  • en dyb forståelse af krop/psyke
  • samt du/I vil få en indføring i de neuro- psykologiske aspekter af, hvad et menneske er under indflydelse af - og hvorledes det påvirker evnen til at lære, integrere samt efterleve en given undervisning.
  • Ligeledes undervises i de pædagogiske og sociale aspekter af det at være under påvirkning og indvirkning af et undervisningsmiljø og hvad det betyder for indlæring.

Alt hvad der undervises i, vil blive givet både teoretiskk samt som øvelser der vil skabe egen oplevelse og egenindsigt i det givne.

Ligeledes vil jeg give konkrete øvelser , der formidler muligheden for at opleve - ; omgivelsernes påvirkning og betydning, ned i detaljer og områder, der ikke er almen erkendt. men som har en stor og dyb forvandlende effekt, dersom vi forstår disse naturlove - i en undervisnings proces.

- og ikke mindst øvelser og indsigt i hvorledes du/I kan spotte om det, du formidler/videregiver har en effekt -

Så deltagerne tager, det lærte med hjem.

 

Når mulige kiks skal blive til succes/ny visdom:

 

Hvad når tingene ikke går, som du havde regnet med.

Ønsker du nogle simple teknikker til sådanne områder - eller blot at lære:

Stresshåndtering

- bl.a via øvelser, der centrerer og grounder - og som kan gøres i nuet, uden at andre ser det. Evnen til centrering i her og nu situationer, der kræver nærvær, overskud eller ekstra dynamik.

 

Eller vil du/I blot gerne vide noget om;

At blive bevidst om egne skjulte ubalancer/svagheder.

Hvorledes forløse følelsemæssig og kropslig stress via enkle teknikker

At komme hel hjem fra arbejde

eller at vide lidt om;

hvorfor gør min krop ondt

 

Så vil jeg med glæde sammensætte en undervisining i disse emner.

 

Derudover underviser jeg i ;

Kropsbevidsthed


Krop og bevægelse


Sansning og centrering


Åndedrætsøvelser


Behandlingteknikker


Ordets og lydens kraft


Cymantikken i mennesket og samspillet med dets omgivelser - og cymantikkens reetablerende evne.


Øvelser til reorganisering af kroppens optimale tonusforhold


Visualisering og afspænding til øget sensibiltet og grounding


Seksualitetens kraft og evne til at nå dit højere selv.

 


Eller se andre mulige emner under;

højskoler og/eller under;

selvudviklingsgrupper,

kurser og foredrag.

 

 

 

 

Når vi tør at stå ved os selv, vil det som har brug for at blive korrigeret blive bragt frem.

Efterhånden som dette sker - og det gamle transformeres til nyt.

Og dette nye bliver brugt,

så er det, det -

som skaber dine drømme og din sande rejse gennem livet.

 

 

 

Jeg er medlem af Danske Afspændingspædagoger (DAP).
Jeg arbejder efter DAP´s etiske regler og har således tavshedspligt.