Undervisning

 

Målrettet til højskoler, skoler, behandlingscentre-og skoler, firmaer, og private med adgang til lokaler.

Undervisningen tager sigte på at give de enkelte større kropsbevidsthed og derved øget kontakt til dine højeste potentialer. Øge evnen til at sanse, åbne for egenindsigt om egne behov og uudlevede muligheder.

Altså at skabe kontakt til menneskets største og rigeste ressourcer. Dette bl.a. via at arbejde med visualisering, bækkenbund, åndedræt, balance og bevægelse. tavleundervisning, powerpoint, redskaber og/eller brug af sansestimuli.. Lyd, farver, dufte, smag,

Kan også være ren undervisning indenfor krop/psyke ånd,. hvor det er mental undervisning, der følges op af øvelser til at give en større kontakt og forståelse af det formidlede stof.

 

Målgruppe:

Kan være folk med nedsat livslyst og livskraft, folk med lyst til øget selvværd, alle former for fysiske og psykiske ubalancer.

Grupper med lyst til større kontakt til det indre og lyst til selvudvikling..

Folk med slitage. Og gerne vil lære noget om, hvorfor kroppen siger fra via smerter - og hvad der kan gøres for at genfinde den optimale kropsholdning og kunne mærke evnen til at sige til og fra på de rette steder. Altså rent fysisk få det bedre. Hvilket igen skaber øget psykisk overskud - da smerter ofte skaber nedsat livskvalitet.

Måske er I en gruppe kvinder, der gerne vil lære jeres seksualitet at kende, eller blot lære jeres feminine side at være den del af jer i tør at stå frem med og manifestere med.

I kan også være mænd, der gerne vil have øget kontakt til jeres indre liv og intuition. Eller få en øget kontakt til jeres seksualitet. På en ny og dybere måde end den som er overvejende fysisk..

Kan også blot være for at slippe livsglæden fri - eller lære at øge evnen til at manifestere alt i dit liv udfra hvem du egentlig er.

Men alt dette med kroppen som udgangspunkt og centrum til at øge din kontakt til dine største potentialer både psykisk og kropsligt. Og ikke mindst den sandhed og værdi dit væsens kerne udspringer fra..